Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
- Titel I. Regelen voor het openbaar onderwijs, tevens voorwaarden voor bekostiging voor het bijzonder onderwijs
+ Titel II. Overige regelen voor het openbaar onderwijs
+ Titel III. Overige voorwaarden voor bekostiging van het bijzonder onderwijs
+ Titel IV. Georganiseerd overleg
+ Titel V. Overgangsbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 juni 2003. U leest nu de tekst die gold op 17 juni 2003.
Artikel I-Q1001. Begripsbepalingen
In deze paragraaf wordt verstaan onder:
a. instelling: de instelling bedoeld in artikel I-A1 onder d 12;
b. directeur: de directeur van een instelling;
c. adjunct-directeur: de adjunct-directeur van een instelling;
d. plaatsvervangend directeur: de adjunct-directeur die tevens is benoemd tot plaatsvervangend directeur van een instelling;
e. directie: de directeur, de adjunct-directeuren en de eventuele andere betrokkenen die zijn benoemd in een functie die is ingedeeld in hoofdstuk I-Q gezamenlijk;
f. betrokkene: degene die deel uitmaakt van de directie;
g. algemene instellingen: landelijke en pedagogische centra en schoolbegeleidingsdiensten;
h. specifieke instellingen: het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs, het Instituut voor Toetsontwikkeling en het Instituut voor Leerplanontwikkeling.
Artikel I-Q1002. Directiefuncties
De normfuncties die met inachtneming van het in het Uitvoeringsbesluit WOV gestelde in de directie kunnen voorkomen zijn die van directeur, adjunct-directeur en adjunct-directeur tevens plaatsvervangend directeur. In de bijlage Q9 is voor deze normfuncties een taakkarakteristiek gegeven.
Artikel I-Q1003. Maximumschalen normfuncties directie landelijke pedagogische centra
De maximumschalen voor de normfuncties voor de directie van de landelijke pedagogische centra zijn:
a. voor de directeur schaal 16;
b. voor de plaatsvervangend directeur schaal 15;
c. voor de adjunct-directeur schaal 14.
Artikel I-Q1004. Maximumschalen normfuncties directie schoolbegeleidingsdiensten
De maximumschaal voor de normfunctie van directeur, plaatsvervangend directeur en adjunct-directeur bij schoolbegeleidingsdiensten wordt vastgesteld volgens het onderstaande schema:
Artikel I-Q1005. Maximumschaal normfunctie directeur Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs
De maximumschaal voor de normfunctie van directeur van het Instituut voor Onderzoek van het Onderwijs is schaal 16.
Artikel I-Q1006. Maximumschalen normfuncties directie Instituut voor Toetsontwikkeling
De maximumschalen voor de normfuncties voor de directie van het Instituut voor Toetsontwikkeling zijn:
a. voor de directeur schaal 16;
b. voor de plaatsvervangend directeur schaal 15;
c. voor de adjunct-directeur schaal 14.
Artikel I-Q1007. Maximumschalen normfuncties directie Instituut voor leerplanontwikkeling
De maximumschalen voor de normfuncties voor de directie van het Instituut voor Leerplanontwikkeling zijn:
a. voor directeur schaal 16;
b. voor de plaatsvervangend directeur schaal 15;
c. voor de adjunct-directeur schaal 14.