Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk II. Aanstelling en bevordering
+ Hoofdstuk III. Beoordeling en ranglijst
+ Hoofdstuk IV. Bezoldiging, uitkeringen en toelagen
+ Hoofdstuk V. Dienst- en werktijden
+ Hoofdstuk VI. Vrijstelling van dienst en aanspraken in geval van ziekte
+ Hoofdstuk VII. Verschillende verplichtingen en rechten van de ambtenaar
+ Hoofdstuk VIII. Disciplinaire straffen
+ Hoofdstuk IX. Schorsing en ontslag
+ Hoofdstuk X. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 8 Rechtspositiebesluit ambtenaren BES

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1.
De ambtenaar ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijk aanstellingsbesluit, welke het ambt alsmede zijn naam, voornamen en geboortedatum vermeldt.
2.
De aanstelling vermeldt voorts:
a. of de ambtenaar in vaste of tijdelijke dienst wordt aangesteld. In het laatstbedoelde geval wordt tevens vermeld of de aanstelling voor een bepaalde tijd, voor een proeftijd, dan wel voor onbepaalde tijd geschiedt;
b. zo mogelijk de dag van ingang van de aanstelling;
c. de bezoldiging en de andere voordelen in geld, welke de ambtenaar worden toegekend;
d. in voorkomende gevallen, het feit dat artikel 6, eerste lid, van de Pensioenwet ambtenaren BES op hem van toepassing is alsmede de grond of gronden daarvan.
3.
Alle wijzigingen, welke worden gebracht in de punten als in het tweede lid vermeld, worden de ambtenaar schriftelijk medegedeeld.