Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1. : Toelichting op het raamwerk
Hoofdstuk 2. : Positie van de divisie CCV
Hoofdstuk 3. : Aanvraagprocedure
Hoofdstuk 4. : Erkennings- en certificeringseisen
4.1. Erkenning opleidingsinstituut
4.1.1. Eisen algemeen
4.1.2. Eisen locatie
4.1.3. Eisen legitimatie
4.2. Certificering nascholingscursus
4.2.1. Eisen algemeen
4.2.2. Eisen docenten
4.2.3. Eisen Cursusdag
Hoofdstuk 5. : Geldigheidsduur
Hoofdstuk 6. : Toezicht
6.1. Overtredingen
6.1.1. Categorieën overtredingen erkenning opleidingsinstituut
6.1.2. Categorieën overtredingen certificering nascholingscursussen
6.2. Sanctionering
6.2.1. Waarschuwing
6.2.2. Waarschuwing met verscherpt toezicht.
6.2.3. Schorsen van de certificering voor een nascholingscursus voor 12 weken.
6.2.4. Intrekken van de certificering voor een nascholingscursus
6.2.5. Schorsen van een erkenning als opleidingsinstituut voor 12 weken
6.2.6. Intrekken van een erkenning als opleidingsinstituut
6.3. Flowchart overtredingen Erkenning opleidingsinstituut
6.4. Flowchart overtredingen Certificering nascholingscursussen
Hoofdstuk 7. : Bezwaar en beroep
7.1. Bezwaar
7.2. Geen bezwaar mogelijk
7.3. Hoorzitting
7.4. Schorsende werking
7.5. Beroep
Hoofdstuk 8. : E-learning
8.1. Randvoorwaarden E-learning
8.2. Systeemeisen E-learning
8.2.1. Algemeen
8.2.2. Inhoudelijk
8.2.3. Ondersteuning
8.2.4. Veiligheidsmaatregelen/borging
8.2.5. Verantwoordelijkheden (rollen)
8.2.6. Rapportages
Hoofdstuk 9. : Simulatoren
9.1. Technische eisen Simulatoren
9.2. Database eisen simulatoren
9.2.1. Algemene eisen:
9.2.2. Specifieke eisen
Hoofdstuk 10. : Minimumeisen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 8.2.6 Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
8.2.6. Rapportages
De eigenaar van het E-learning systeem levert per kwartaal de volgende rapportages op aan CCV:
Per opleider en per registratiecode:
8.2.6.a. een overzicht van afwijkingen met betrekking tot de 10 dagentermijn (maximale termijn die is toegestaan tussen uitvoering deel 1 en deel 2 van de cursus);
8.2.6.b. een overzicht van afwijkingen met betrekking tot de logtijden (afwijking t.o.v. aantal uur E-learning dat in opleidingsplan is aangegeven;
8.2.6.c. een overzicht van opvallende inactieftijden (de tijden dat het systeem op rust/pauze staat, omdat de deelnemer inactief is; alle afwijkingen van 15 minuten of meer);
8.2.6.d. een overzicht van niet geheel doorlopen E-learning modules.
CCV krijgt, op haar eerste verzoek, toegang tot het E-learning systeem.
De opleider beschikt over een overzicht per deelnemersgroep met de inlogfrequentie, inlogtijden en (in)actieftijden op deelnemersniveau. Dit overzicht van de betreffende groep is beschikbaar bij de uitvoering van het tweede deel van de nascholing.