Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Hoofdstuk 1. : Toelichting op het raamwerk
Hoofdstuk 2. : Positie van de divisie CCV
Hoofdstuk 3. : Aanvraagprocedure
Hoofdstuk 4. : Erkennings- en certificeringseisen
4.1. Erkenning opleidingsinstituut
4.1.1. Eisen algemeen
4.1.2. Eisen locatie
4.1.3. Eisen legitimatie
4.2. Certificering nascholingscursus
4.2.1. Eisen algemeen
4.2.2. Eisen docenten
4.2.3. Eisen Cursusdag
Hoofdstuk 5. : Geldigheidsduur
Hoofdstuk 6. : Toezicht
6.1. Overtredingen
6.1.1. Categorieën overtredingen erkenning opleidingsinstituut
6.1.2. Categorieën overtredingen certificering nascholingscursussen
6.2. Sanctionering
6.2.1. Waarschuwing
6.2.2. Waarschuwing met verscherpt toezicht.
6.2.3. Schorsen van de certificering voor een nascholingscursus voor 12 weken.
6.2.4. Intrekken van de certificering voor een nascholingscursus
6.2.5. Schorsen van een erkenning als opleidingsinstituut voor 12 weken
6.2.6. Intrekken van een erkenning als opleidingsinstituut
6.3. Flowchart overtredingen Erkenning opleidingsinstituut
6.4. Flowchart overtredingen Certificering nascholingscursussen
Hoofdstuk 7. : Bezwaar en beroep
7.1. Bezwaar
7.2. Geen bezwaar mogelijk
7.3. Hoorzitting
7.4. Schorsende werking
7.5. Beroep
Hoofdstuk 8. : E-learning
8.1. Randvoorwaarden E-learning
8.2. Systeemeisen E-learning
8.2.1. Algemeen
8.2.2. Inhoudelijk
8.2.3. Ondersteuning
8.2.4. Veiligheidsmaatregelen/borging
8.2.5. Verantwoordelijkheden (rollen)
8.2.6. Rapportages
Hoofdstuk 9. : Simulatoren
9.1. Technische eisen Simulatoren
9.2. Database eisen simulatoren
9.2.1. Algemene eisen:
9.2.2. Specifieke eisen
Hoofdstuk 10. : Minimumeisen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 4.2.1 Raamwerk nascholingscursussen Code 95 en ADR/ADN

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
4.2.1. Eisen algemeen
Het opleidingsinstituut zorgt ervoor dat:
4.2.1.a. de cursus wordt uitgevoerd conform de bij de aanvraag gevoegde documenten en de eisen zoals deze zijn gedefinieerd in het onderhavige raamwerk. Bij discrepantie tussen de documenten en de eisen, prevaleren de eisen uit het onderhavige raamwerk.
4.2.1.b. de cursus wordt uitgevoerd conform het bij de aanvraag aangeleverde opleidingsplan. Het opleidingsplan omvat:
een verwijzing naar de betrokken minimumeisen in het onderhavige raamwerk;
de leerdoelen;
de lesonderwerpen die de opleider in de nascholingscursus behandelt;
de omvang van de lesonderwerpen;
de didactische werkvormen;
het te gebruiken (les)materiaal en materieel;
de kwalificaties van de docent.
4.2.1.c. lesmateriaal dient op de uitvoeringslocatie aanwezig te zijn en op verzoek van CCV bij CCV te worden ingediend.
4.2.1.d. bij de uitvoering van de cursus het aantal deelnemers niet groter is dan het maximum aantal dat in de onderliggende minimumeis is aangeven;
4.2.1.e. een praktijktraining of een theoriecursus minimaal 7 klokuren beslaat, met uitzondering van pauzes en examentijd;
4.2.1.f. een cursus in dagdelen, een cursus is van 7 klokuren, die om organisatorische en/of praktische redenen, in maximaal twee delen wordt aangeboden. Alle dagdelen worden binnen 10 kalenderdagen afgerond. Een dagdeel heeft minimaal een omvang van 2,5 uur;
4.2.1.g. in een praktijktraining iedere deelnemer ten minste 2,5 uur zelf rijdt, in aanwezigheid van een gekwalificeerde docent;
4.2.1.h. CCV te allen tijde een onbelemmerde toegang heeft bij het afnemen van steekproeven. Kosten voor het niet of niet volledig uit kunnen voeren van steekproeven, bij een belemmerde toegang, dan wel een andere oorzaak, komen voor rekening van de opleider;
4.2.1.i. er een goede (telefonische) bereikbaarheid is van docenten;
4.2.1.j. de cursus wordt uitgevoerd volgens de eisen uit het onderhavige raamwerk ten aanzien van E-learning;
4.2.1.k. de cursus wordt uitgevoerd volgens de eisen uit het onderhavige raamwerk ten aanzien van de simulatoren.