Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Prestatiebeschrijvingsbeschikking (stoppen-met-rokenprogramma) 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Prestatiebeschrijvingsbeschikking
De Nederlandse Zorgautoriteit,
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),
op basis van de beleidsregel:
‘Stoppen-met-rokenprogramma (BR/CU-7073)’
en gelet op:
artikel 35, artikel 50, lid 1, onderdelen a en d jo., artikel 52 onderdeel e Wmg
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders die zorg bij het stoppen-met-rokenprogramma leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg
aan:
alle ziektekostenverzekeraars, of (niet-)verzekerden
de prestatie:
1. de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma, aanbod bestaand uit uitsluitend gedragsmatige ondersteuning voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet ,
2. de toeslag bestaande uit farmacologische ondersteuning met nicotine vervangende middelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet voor de programmatische aanpak van zorg bij het Stoppen met roken,
3. de toeslag bestaande uit farmacologische ondersteuning met UR-middelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet voor de programmatische aanpak van zorg bij het Stoppen met roken,
in rekening kan worden gebracht, mits is voldaan aan de beschreven voorwaarden in de beleidsregel ‘Stoppen-met-rokenprogramma’ en de nadere regel ‘Stoppen-met-rokenprogramma’.
met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de geldigheidsduur van de beschikking TB/CU-7032-02 van 31 januari 2012 beperkt tot en met 31 december 2012.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,
plaatsvervangend unitmanager Eerstelijnszorg en Ketens