Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, VRM, COPD) 2013

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Prestatiebeschrijvingsbeschikking
De Nederlandse Zorgautoriteit,
heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
op basis van de beleidsregel:
Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2 1 , VRM 2 , COPD 3 ) (CU/BR-7074)’
en gelet op:
artikel 35, artikel 50, lid 1, onderdelen a en d jo., artikel 52 onderdeel e Wmg
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders die integraal bekostigde multidisciplinaire zorg aan patiënten met chronische aandoeningen leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg
(hierna te noemen: Hoofdcontractant)
aan:
alle ziektekostenverzekeraars met welke een rechtsgeldige schriftelijke overeenkomst als genoemd in de beleidsregel ‘Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)’ is afgesloten en alle verzekerden van ziektekostenverzekeraars met welke een rechtsgeldige overeenkomst is afgesloten
de prestatie:
1. Multidisciplinaire zorgverlening voor Diabetes Mellitus type 2 voor personen ? 18 jaar (DM type 2)
Met code 40001 voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet
Met code 40002 voor zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet
2. Multidisciplinaire zorgverlening voor Vasculair Risico Management (VRM)
Met code 40011 voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet
Met code 40012 voor zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet
3. Multidisciplinaire zorgverlening voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
zoals beschreven in de beleidsregel ‘Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)’:
in rekening kan worden gebracht mits is voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in:
Met code 40021voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet
Met code 40022 voor zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet
De beleidsregel Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD),
De regeling Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, VRM, COPD)
En dat rechtsgeldig door:
zorgaanbieders die door de Hoofdcontractant zijn gecontracteerd tot levering van een of meer delen van de hierboven beschreven prestaties
aan:
de Hoofdcontractant
in rekening kan worden gebracht:
de desbetreffende deelprestatie.
Voor de prestatie(s) en deelprestaties gelden vrije tarieven.
Met de inwerkingtreding van deze beschikking wordt de geldigheidsduur van de beschikking TB-CU-7014-01 van 23 december 2010 beperkt tot en met 31 december 2012.
Hoogachtend,
1
Diabetes Mellitus type 2 voor personen ? 18 jaar 2
Cardiovasculair risicomanagement 3
Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Nederlandse Zorgautoriteit,
waarnemend unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens