Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Prestatiebeschrijvingsbeschikking (DM type 2, CVR, COPD) 2010

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Prestatiebeschrijvingsbeschikking
De Nederlandse Zorgautoriteit,
heeft krachtens de paragrafen 2, 4 en 5 van hoofdstuk 4 van de Wmg
op basis van de beleidsregel:
Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen
(DM type 2 1 , CVR 2 , COPD 3 )
en gelet op:
Wmg-artikel 35 en
art. 56 lid 4 en 53 lid 6
besloten:
dat rechtsgeldig
door:
zorgaanbieders die de hieronder omschreven prestatie(s) contracteren en leveren;
en zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub2 van de Wmg
(hierna te noemen: Hoofdcontractant)
aan:
alle ziektekostenverzekeraars met welke een rechtsgeldige schriftelijke overeenkomst als genoemd in de beleidsregel ‘Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)’ is afgesloten en alle verzekerden van ziektekostenverzekeraars met welke een rechtsgeldige overeenkomst is afgesloten
prestatiebeschrijving:
de prestatie,
1. Multidisciplinaire zorgverlening voor Diabetes Mellitus type 2 voor personen ? 18 jaar (DM type 2)
Met code 40001 voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet
Met code 40002 voor zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet
2. Multidisciplinaire zorgverlening voor Cardiovasculair Risicomanagement (CVR)
Met code 40011 voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet
Met code 40012 voor zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet
3. Multidisciplinaire zorgverlening voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
zoals beschreven in de beleidsregel Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD):
in rekening kan worden gebracht als is voldaan aan de voorwaarden zoals omschreven in:
Met code 40021voor zorgonderdelen die vallen onder de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet
Met code 40022 voor zorgonderdelen die vallen buiten de te verzekeren prestaties op grond van de Zorgverzekeringswet
beleidsregel Prestatiebekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2, CVR, COPD)
declaratievoorschrift multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2. CVR, COPD)
transparantievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2. CVR, COPD)
administratievoorschriften multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type 2. CVR, COPD)
En dat rechtsgeldig door:
zorgaanbieders die door de Hoofdcontractant zijn gecontracteerd tot levering van een of meer delen van de hierboven beschreven prestaties
aan:
de Hoofdcontractant
in rekening kan worden gebracht:
de desbetreffende deelprestatie.
Voor de prestatie(s) en deelprestaties gelden vrije tarieven.
De tarieven zijn inclusief BTW-kosten, maar exclusief de BTW-heffing en afdracht door een zorgaanbieder.
Vanaf de datum van inwerkingtreding van deze regeling, eindigt de tot aan die datum geldende prestatiebeschrijvingsbeschikking met nummer 7000-1900-10-1.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit, 1
Diabetes Mellitus type 2 voor personen ? 18 jaar. 2
Cardiovasculair risicomanagement. 3
Chronic Obstructive Pulmonary Disease.
directeur Zorgmarkten Cure.