Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Prestatiebeschrijvingbeschikking Facultatieve Prestatie Fysiotherapie
De Nederlandse Zorgautoriteit,
dat rechtsgeldig
door:
Heeft krachtens de paragrafen 2 en 4 van hoofdstuk 4 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
Op basis van de beleidsregel: Prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie (BR/CU-7049)
En gelet op: artikel 35, artikel 50 lid 1, onderdelen a en d jo. artikel 51 tot en met 53 Wmg
Besloten:
1. zorgaanbieders, die als fysiotherapeut staan ingeschreven in het BIG-register;
2. zorgaanbieders die paramedische zorg leveren zoals fysiotherapeuten die bieden waarop bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten aanspraak bestaat;
3. zorgaanbieders als bedoeld in artikel 1 onder c sub 2 van de Wmg
waarbij deze prestatiebeschrijvingbeschikking niet van toepassing is op instellingen als bedoeld in artikel 1.2, aanhef en onder de nummers 2 en 3, 10 en 12 tot en met 24 van het Uitvoeringsbesluit WTZi en voor zover de prestaties niet als onderdeel van een diagnose behandelingscombinatie in rekening worden gebracht
aan:
alle ziektekostenverzekeraars en alle (niet-)verzekerden
de prestaties:
zoals omschreven in de bijgevoegde prestatielijst, in rekening kunnen worden gebracht waarbij deze prestaties slechts door een niet-Big’er in rekening kunnen worden gebracht indien het zorg betreft waarop bij of krachtens de Zvw of AWBZ aanspraak bestaat.
Voor alle facultatieve prestaties geldt dat zij enkel gedeclareerd kunnen worden wanneer hier een schriftelijke overeenkomst tussen een ziektekostenverzekeraar en de betreffende zorgaanbieder aan ten grondslag ligt.
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit
unitmanager Eerstelijns Zorg en Ketens.