Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Planningsbesluit bijzondere interventies aan het hart

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 7 mei 2008. U leest nu de tekst die gold op 6 mei 2008.
Planningsbesluit bijzondere interventies aan het hart
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 18, eerste en tweede lid, van de Wet ziekenhuisvoorzienin-gen en artikel 1, onder b, van het Besluit bijzondere verrichtingen en apparatuur Wet ziekenhuisvoorzienin-gen;
Gezien de rapporten van de Gezondheidsraad (rapporten van 12 maart 1993, 30 november 1993 en 23 januari 1995);
van het College voor ziekenhuisvoorzieningen (uitvoeringstoets van 7 oktober 1996);
Besluit:
Artikel 1
De omvang van de behoefte aan bijzondere interventies aan het hart en de wijze waarop in die behoefte kan worden voorzien, zijn neergelegd in bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 2
De bijlagen V, VI en XIII bij het Besluit procedures voor bijzondere functies Wet ziekenhuisvoorzieningen worden vervangen door bijlage 2 bij deze regeling.
Artikel 3
Het Planningsbesluit hartchirurgie, het Planningsbesluit hartcatheterisatie en de Regeling hartritmestoornissen worden ingetrokken.
Artikel 4
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 5
Deze regeling wordt aangehaald als: Planningsbesluit bijzondere interventies aan het hart.
Deze regeling zal met de daarbij behorende bijlagen en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister