Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. De pachtovereenkomst
+ Hoofdstuk II. Bepalingen van bijzondere aard
+ Hoofdstuk III. Verbodsbepalingen
+ Hoofdstuk IV. Samenstelling en werkwijze van de grondkamers en van de Centrale Grondkamer
+ Hoofdstuk V. Samenstelling en bevoegdheden van de pachtkamers en behandeling van pachtzaken
+ Hoofdstuk VI
- Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Pachtwet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2007.
Artikel 187
Waar in andere wetten dan de in de artikelen 66-71 van de Pachtwet 1937 en de artikelen 175-178 van deze wet genoemde, en in andere algemeen verbindende voorschriften op 1 november 1938 sprake was van huur, verhuur, huren, verhuren, huurder, verhuurder, huurgelden, huurpenningen en andere soortgelijke woordverbindingen en daaronder op 1 november 1938, pacht, verpachting, pachten, enzovoorts, begrepen was, behouden deze uitdrukkingen ook na het in werking treden van deze wet haar ruime strekking.
Artikel 188
De volgende bezettingsmaatregelen vervallen:
a. het Pachtbesluit ( Verordeningenblad 1941, No. 215);
b. het Reglement voor de Grondkamers ( Stcrt. 1942, 118);
c. het besluit van 30 oktober 1942 ( Stcrt. 1942, 232);
d. de door de grondkamers vastgestelde bezettingsmaatregelen.
Artikel 189
Ingetrokken worden:
a. de Pachtwet ( Stb. 1937, 205); zij wordt in het vervolg aangehaald als: Pachtwet 1937;
b. de Crisis pachtwet 1932.
Artikel 190
Ingetrokken worden:
a. artikel 1 van de Wet van 28 juli 1924 ( Stb. 375);
b. de Pachtregeling 1945 ( Stb. F 279);
c. de Pachtvoorziening 1947 ( Stb. H 142);
d. de Wet van 15 juli 1948 ( Stb. I 295);
e. de Wet van 2 januari 1953 ( Stb. 17).
Artikel 191
Deze wet kan worden aangehaald onder de titel: Pachtwet.
1.
Deze wet treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
2.
Dit tijdstip kan voor de artikelen 72-75 en 81-83 eerder worden gesteld dan voor de overige bepalingen dezer wet.