Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2 Organisatiebesluit Arbeidsvoorziening 1954

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 9 maart 2007. U leest nu de tekst die gold op 8 maart 2007.
Artikel 2
De Directie heeft tot taak een doeltreffende arbeidsvoorziening te bevorderen.
Deze taak omvat:
a. de werkzaamheden, welke bij of krachtens het Koninklijk besluit van 17 Juli 1944, Stb. E 51, houdende regelen betreffende de arbeidsbemiddeling en de scholing, herscholing en omscholing, aan het Rijksarbeidsbureau zijn of worden opgedragen;
b. de werkzaamheden, betrekking hebbende op de regulering van door het Departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid te subsidiëren werken, behorende tot de aanvullende werkgelegenheid;
c. de werkzaamheden, betrekking hebbende op de voorbereiding en het tot uitvoering komen van de onder b. bedoelde werken, voor zover deze werkzaamheden niet, in overeenstemming tussen Onze betrokken Ministers, aan andere Rijksdiensten zijn opgedragen, alsmede het vervoeren en huisvesten van werknemers, voor zover de arbeidsvoorziening zulks medebrengt;
d. de bevordering van de uitvoering van werken, als bedoeld onder b , voor zover deze van civieltechnische aard zijn en zulks niet, in overeenstemming tussen Onze betrokken Ministers, aan andere Rijksdiensten is opgedragen.
De werkzaamheden, genoemd onder b., c. en d. worden verricht door de Rijksdienst voor de Aanvullende Werkgelegenheid.