{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. : Definities
Artikel 2. : Verlening ondermandaat
Artikel 3. : Omvang ondermandaat
Artikel 4. : Volmacht en machtiging
Artikel 5. : Uitoefening ondermandaat, volmacht en machtiging
Artikel 6. : Inwerkingtreding
Artikel 7. : Titel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Ondermandaatbesluit directie Nederlandse emissieautoriteit Infrastructuur en Milieu 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de directeur Nederlandse emissieautoriteit van 22 december 2011, nr. IenM/BSK-2011/174685, houdende de verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging (Ondermandaatbesluit directie Nederlandse emissieautoriteit Infrastructuur en Milieu 2012)
De directeur Nederlandse Emissieautoriteit,
Gelet op artikel 23, tweede lid, artikel 29 en artikel 30 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012;
Besluit:
Artikel 1. : Definities
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. directeur: de directeur Nederlandse emissieautoriteit, genoemd in artikel 20, eerste lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012;
c. aan de directeur verleende bevoegdheden: de door de minister aan de directeur verleende bevoegdheden, bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012; en
Artikel 2. : Verlening ondermandaat
Aan de afdelingshoofden worden de aan de directeur verleende bevoegdheden, voor zover die behoren bij hun taken, in ondermandaat verleend.
Artikel 3. : Omvang ondermandaat
Het in artikel 2 verleende ondermandaat omvat niet de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaar.
Artikel 4. : Volmacht en machtiging
Het in artikel 2 verleende ondermandaat omvat overeenkomstig artikel 30 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 tevens de doorverlening van volmacht en machtiging.
Artikel 5. : Uitoefening ondermandaat, volmacht en machtiging
De uitoefening van bevoegdheden die bij dit besluit zijn verleend, geschiedt met in achtneming van de artikelen 31 tot en met 34 van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012.
Artikel 6. : Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.
Artikel 7. : Titel
Dit besluit wordt aangehaald als: Ondermandaatbesluit directie Nederlandse emissieautoriteit Infrastructuur en Milieu 2012.
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.
Den Haag, 22 december 2011
De directeur Nederlandse Emissieautoriteit,