Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Termijnverlenging
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Omzetbelasting, termijnverlenging verzoek om teruggaaf buitenlandse btw

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 18 oktober 2011. U leest nu de tekst die gold op 17 oktober 2011.
Omzetbelasting, termijnverlenging verzoek om teruggaaf buitenlandse btw
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
1. Inleiding
Ondernemers kunnen tot en met 30 september 2010 een verzoek indienen om de buitenlandse btw terug te vragen die in 2009 aan hen is gefactureerd. In dit besluit wordt de datum waarop dit verzoek nog kan worden ingediend verschoven van 30 september 2010 naar 31 maart 2011.
2. Termijnverlenging
Bij de Richtlijn 2010/66/EU is de Richtlijn 2008/9/EG gewijzigd. Aan artikel 15, eerste lid, van de Richtlijn 2008/9/EG, wordt een alinea toegevoegd die inhoudt dat verzoeken om teruggaaf van btw voor in 2009 gelegen teruggaaftijdvakken uiterlijk op 31 maart 2011 (was 30 september 2010) bij de lidstaat van vestiging moeten worden ingediend.
De reden voor deze veruiming is dat onder meer technische problemen de ontwikkeling en de werking van de elektronische portalen in een aantal lidstaten hebben gehinderd. Hierdoor bestaat het risico dat sommige ondernemers hun recht op aftrek van btw op kosten die in 2009 zijn gefactureerd niet kunnen uitoefenen. Om dit te voorkomen is bij wijze van uitzondering de periode verlengd waarin een teruggaafverzoek over 2009 kan worden ingediend.
Deze wijziging heeft tot gevolg dat de in artikel 32l en 33e, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 genoemde datum van 30 september voor teruggaaftijdvakken in 2009 kan worden gelezen als: 31 maart 2011.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 1 oktober 2010.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 2 november 2010
De
staatssecretaris