Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Algemeen
3. Ter beschikking stellen van personeel in de sociaal-culturele sector
3.1. Algemeen
3.2. Wet werk en bijstand
4. Ter beschikking stellen van personeel in de gezondheidssector
4.1. Algemeen
4.2. Terbeschikkingstelling in kader van een medische beroepsopleiding
5. Terbeschikkingstelling van personeel in de onderwijssector
5.1. Ter beschikking stellen wetenschappelijk personeel
5.2. Werkzaamheden onderwijspersoneel voor vakbondsorganisatie
6. Ter beschikking stellen van personeel door publiekrechtelijke lichamen aan euregio’s
7. Herstructurering publiekrechtelijke lichamen
7.1. Privatisering
7.2. Gemeentelijke herindeling en fusie van waterschappen
7.3. Overige fusies
8. Bevordering arbeidsmobiliteit personeel
8.1. Bevordering arbeidsmobiliteit personeel publiekrechtelijke lichamen
8.2. Bevordering arbeidsmobiliteit onderwijspersoneel
9. Ingetrokken regelingen
10. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 7.3 c Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
7.3. Overige fusies
Fusies komen ook voor bij andere (semi-)overheidsinstanties en bij ondernemers die voor hun primaire prestaties geen omzetbelasting zijn verschuldigd. Te denken valt aan het samengaan van brandweerkorpsen, van GGD-en, verpleeginrichtingen, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen etc. (hierna: de instellingen). In het kader van een dergelijke fusie komt het voor dat de te fuseren instellingen onderling personeel ter beschikking stellen. Ook komt het voor dat personeel, in afwachting van de definitieve vaststelling van de personeelsformatie van de na fusie tot stand gekomen instelling, wordt ondergebracht in een afzonderlijke rechtspersoon, die zelf niet tot de te fuseren instellingen behoort. Deze afzonderlijke rechtspersoon stelt vervolgens het bij haar in dienst zijnde personeel ter beschikking aan de te fuseren instellingen. Voor zover het ter beschikking stellen van personeel heeft plaatsgevonden in het kader van een fusie als hiervoor omschreven, kan ik mij ermee verenigen dat heffing van omzetbelasting achterwege blijft, indien:
c. ten hoogste de brutoloonkosten van het ter beschikking gestelde personeel in rekening worden gebracht;
Voor zover het personeel via een afzonderlijke rechtspersoon aan de te fuseren instellingen ter beschikking ter beschikking wordt gesteld, gelden bovendien de volgende voorwaarden: