Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Algemeen
3. Ter beschikking stellen van personeel in de sociaal-culturele sector
3.1. Algemeen
3.2. Wet werk en bijstand
4. Ter beschikking stellen van personeel in de gezondheidssector
4.1. Algemeen
4.2. Terbeschikkingstelling in kader van een medische beroepsopleiding
5. Terbeschikkingstelling van personeel in de onderwijssector
5.1. Ter beschikking stellen wetenschappelijk personeel
5.2. Werkzaamheden onderwijspersoneel voor vakbondsorganisatie
6. Ter beschikking stellen van personeel door publiekrechtelijke lichamen aan euregio’s
7. Herstructurering publiekrechtelijke lichamen
7.1. Privatisering
7.2. Gemeentelijke herindeling en fusie van waterschappen
7.3. Overige fusies
8. Bevordering arbeidsmobiliteit personeel
8.1. Bevordering arbeidsmobiliteit personeel publiekrechtelijke lichamen
8.2. Bevordering arbeidsmobiliteit onderwijspersoneel
9. Ingetrokken regelingen
10. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 10 Omzetbelasting, ter beschikking stellen van personeel

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
10. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot de dagtekening van het besluit. In afwijking hiervan werkt de goedkeuring genoemd in onderdeel 5.1 inzake het ter beschikking stellen van wetenschappelijk personeel terug tot 1 januari 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 14 maart 2007
De
Staatssecretaris
directeur-generaal Belastingdienst