{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vraag 1
Antwoord op vraag 1
Vraag 2
Antwoord op vraag 2
Vraag 3
Antwoord op vraag 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Omzetbelasting, margeregeling op ingeruilde gazonmaaiers

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2007.
Omzetbelasting, margeregeling op ingeruilde gazonmaaiers De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten:
Aan mij zijn vragen voorgelegd over de heffing van omzetbelasting met betrekking tot de toepassing van de margeregeling op ingeruilde gazonmaaiers. De vragen en de antwoorden zijn hierna opgenomen.
Vraag 1
X BV is importeur van o.a. gazonmaaiers. In twee opeenvolgende jaren zijn zgn. gazonmaaier-acties gevoerd. Deze acties hielden in dat de koper van een nieuwe gazonmaaier van het merk A zeven jaar na aanschaf het complete aankoopbedrag bij inruil gerestitueerd kon krijgen.
De acties zijn als volgt vorm gegeven:
bij aanschaf krijgt de koper een inruilgarantiecertificaat;
de koper stuurt het ingevulde en ondertekende inruilgarantiecertificaat naar een voor de actie aangesteld bureau en het bureau stuurt het geregistreerde inruilgarantiecertificaat terug naar de koper;
de koper dient de gazonmaaier volgens voorschrift van de fabrikant te laten onderhouden en de verstrekte onderhoudskaart na elke jaarlijkse onderhoudsbeurt in te sturen naar het bureau;
na zeven jaar dient de koper zijn inruilgarantiecertificaat en originele aankoopfactuur binnen een daartoe vooraf vastgestelde periode in te sturen naar het bureau;
na het insturen van het inruilgarantiecertificaat en de aankoopfactuur ontvangt de koper een waardecheque ter waarde van het aankoopbedrag van de gazonmaaier;
deze waardecheque kan uitsluitend in een bepaalde periode te gelde worden gemaakt bij aankoop van een nieuwe gazonmaaier van (tenminste) een gelijkwaardig type van merk A onder inruil van de oude machine.
De dealers krijgen van X BV het bedrag genoemd op de waardecheque uitbetaald. Hiertoe wordt door X BV een creditnota opgemaakt zonder vermelding van omzetbelasting. Bij de eerste actie kregen de dealers het gehele bedrag van de waardecheque uitbetaald, d.w.z. inclusief de omzetbelasting op de aankoopprijs van de oorspronkelijke maaier. Bij de uitbetaling van de tweede actie werd het bedrag op de waardecheque verminderd met de omzetbelasting in het oorspronkelijke aankoopbedrag. De creditnota werd opgemaakt zonder vermelding van omzetbelasting.
Vallen de door de dealers in het kader van de actie ingenomen gazonmaaiers bij verkoop onder de margeregeling?
Antwoord op vraag 1
Ja, de verkoop van de in het kader van de actie ingenomen gazonmaaiers valt onder de margeregeling.
Er wordt voldaan aan de voorwaarden voor de toepassing van de margeregeling, zie in dit verband het Voorschrift margeregeling, hoofdstuk 3, paragraaf 2.
Vraag 2
Zo ja, zijn gazonmaaiers aan te merken als huishoudelijke, elektrische en elektronische apparaten als is bedoeld in artikel 4c van de Uitvoeringsbeschikking OB 1968?
Antwoord op vraag 2
Ja, gazonmaaiers kunnen worden aangemerkt als huishoudelijke, elektrische en elektronische apparaten als bedoeld in de zin van voornoemde bepaling.
In het Voorschrift Margeregeling is niet nader omschreven wat onder dergelijke apparaten moet worden verstaan. Uit de parlementaire wetsgeschiedenis blijkt dat de staatssecretaris een ruime toepassing van de globalisatieregeling voorstaat (MvT, Kamerstukken II 1994/95, 23 952, blz. 17).
Vraag 3
Wat is voor toepassing van de margeregeling de inkoopprijs van de ingenomen gazonmaaiers?
Antwoord op vraag 3
De inkoopprijs van de ingeruilde gazonmaaiers is nihil.
In de onderhavige situatie heeft de wederverkoper geen bedrag aan de leverancier voldaan voor de ingeruilde gazonmaaier. De inkoopprijs is dan ook nihil.