{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Intrekkingen
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Omzetbelasting, intrekking diverse besluiten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 31 augustus 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 augustus 2007.
Omzetbelasting, intrekking diverse besluiten
De directeur-generaal van de Belastingdienst heeft namens de minister van Financiën het volgende besloten:
In dit besluit wordt een aantal besluiten over de omzetbelasting ingetrokken, omdat ze zijn achterhaald of omdat ze beschrijvend of casuïstisch van aard zijn.
1. Inleiding
Het is wenselijk om de toegankelijkheid van het geldende beleid op het gebied van de omzetbelasting te vergroten en het aantal beleidsbesluiten te verminderen. Om dit te bereiken trek ik een aantal beleidsbesluiten in die verouderd zijn. Het gaat hierbij om besluiten waarbij de in die besluiten ingenomen standpunten in de jurisprudentie zijn afgewezen en om besluiten die niet meer relevant zijn door gewijzigde wetgeving. Te denken valt aan overgangsregelingen in verband met bijvoorbeeld doorgevoerde tariefwijzigingen die voor de voldoening van omzetbelasting voor huidige of toekomstige aangiftetijdvakken niet meer van toepassing zijn. Ook trek ik besluiten in die slechts beschrijvend of casuïstisch van aard zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij besluiten waarbij het in die besluiten ingenomen standpunt rechtstreeks volgt uit bestaande regelgeving of jurisprudentie van de Hoge Raad of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen. Voor zover in de ingetrokken besluiten aanwijzingen zijn opgenomen die praktische waarde hebben voor ondernemers zal ik deze op de site van de Belastingdienst publiceren (www.belastingdienst.nl).
De onderstaande besluiten zijn met ingang van de dagtekening van dit besluit ingetrokken.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van het besluit.
Den Haag, 29 augustus 2006
De
Minister
Directeur-Generaal Belastingdienst