Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Vragen
Antwoorden
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Omzetbelasting, gebruik van munten in een café/dancing

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 29 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op 28 januari 2008.
Omzetbelasting, gebruik van munten in een café/dancing De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Aan mij zijn vragen voorgelegd over de heffing van omzetbelasting met betrekking tot het gebruik van munten in een café/dancing. De vragen en antwoorden zijn hierna opgenomen.
Vragen
Een ondernemer exploiteert een café/dancing. De klanten moeten bij een centrale kassa munten aanschaffen voor € 1,75 per stuk. Met deze munten kunnen consumpties worden betaald. De munten zijn binnen het kalenderjaar van aanschaf te gebruiken. Het volgende kalenderjaar worden er munten van een andere kleur gebruikt. Niet gebruikte munten kunnen niet worden ingewisseld voor geld.
Is omzetbelasting verschuldigd bij de uitgifte van de munten of op het moment dat de munten worden ingeleverd? Indien omzetbelasting verschuldigd is op het moment dat de munten worden ingeleverd, over welk bedrag dient dan omzetbelasting te worden afgedragen?
Antwoorden
De ondernemer is omzetbelasting verschuldigd op het moment dat de munten worden ingeleverd en dient omzetbelasting af te dragen over de waarde van de ingeleverde munten die ingenomen worden ter zake van het verstrekken van de consumpties. De uitgifte van de munten op zichzelf is niet aan te merken als een belastbare prestatie.
Op het moment van uitgifte van de munten is nog geen levering of dienst overeengekomen omdat de toepassingsmogelijkheden van de munten binnen het betreffende café/dancing divers zijn. Er is dan ook geen sprake van een vooruitbetaling in de zin van artikel 13, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna de Wet).
Op grond van artikel 34 van de Wet, juncto artikel 31 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 is de ondernemer gehouden regelmatig aantekening te houden van ontvangsten ter zake van de door hem verrichte leveringen van goederen en diensten. De ontvangsten bestaan uit de waarde van de ingeleverde munten. Op de ondernemer rust de bewijslast aan te tonen hoeveel munten zijn ingeleverd om de verschuldigdheid voor de omzetbelasting vast te kunnen stellen. Hij dient derhalve een sluitend systeem te hebben waardoor het aantal ingeleverde munten exact is vast te stellen. Bij het ontbreken van een sluitend systeem op het aantal ingeleverde munten zullen de ontvangsten op een andere wijze moeten worden vastgesteld. Indien ook anderszins de ontvangsten ter zake van de door hem verstrekte consumpties niet zijn vast te stellen, moet het er voor gehouden worden dat alle uitgegeven munten zijn ingeleverd ter zake van het verstrekken van consumpties.