Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Omzetbelasting, financieel beheer van bewonersgelden

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 2 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 1 september 2006.
Omzetbelasting, financieel beheer van bewonersgelden
Dit besluit komt inhoudelijk nagenoeg overeen met het Besluit van 5 maart 1996, nr. VB96/90. Omdat het in de praktijk voorkomt dat het financiële beheer van bewonersgelden formeel wordt ondergebracht in een afzonderlijke stichting terwijl de feitelijke beheerswerkzaamheden ten behoeve van de bewoners onverminderd door de betreffende zorginstelling worden verricht, is onderhavige goedkeuring tot die situatie uitgebreid.
1. Mij hebben vragen bereikt over de heffing van omzetbelasting ten aanzien van het financiële beheer van zogenoemde bewonersgelden door instellingen die vallen onder de in art. 11, eerste lid, onderdeel c, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) opgenomen vrijstelling (hierna te noemen: zorginstellingen). Het gaat hier om het (tegen vergoeding) beheren van gelden van langdurig in deze zorginstellingen verblijvende personen (de bewoners) die zelf niet in staat zijn hun vermogensrechtelijke belangen waar te nemen. De beheerswerkzaamheden bestaan uit het dagelijkse beheer van de inkomende en uitgaande gelden van de bewoners, zoals het aanvragen en innen van uitkeringen, het betalen van doorlopende kosten (eigen bijdrage AWBZ, verzekeringen en dergelijke), het uitbetalen van zak- en kleedgeld enzovoort. Het beleggen van het vermogen van de bewoners valt buiten dit financiële beheer. Voor het verrichten van de beheerstaak is de goedkeuring van de voor de bewoners benoemde curator of bewindvoerder vereist.
Ik kan mij ermee verenigen dat ten aanzien van het financiële beheer van bewonersgelden de in art. 11, eerste lid, onderdeel c, van de Wet OB opgenomen vrijstelling wordt toegepast, voor zover dit beheer geschiedt op niet-winstbeogende basis. Dit geldt ook als het hier bedoelde financiële beheer formeel is ondergebracht bij een afzonderlijke stichting, doch de betrokken zorginstelling de feitelijke beheerswerkzaamheden blijft verrichten, mits het gaat om het financiële beheer van personen die in de eigen zorginstelling opgenomen zijn (geweest). In dit verband acht ik van belang dat het onderhavige beheer in feite een verlengstuk vormt van de reguliere verpleging en verzorging van de langdurig in de desbetreffende inrichtingen verblijvende personen.
2. Dit besluit treedt vanaf heden in werking. Omdat het besluit van 5 maart 1996, nr. VB96/90, zijn belang heeft verloren wordt het per heden ingetrokken.