Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Correctie aftrek van voorbelasting privé gebruik van doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto’s
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Omzetbelasting, correctie privé-gebruik voor doorlopend wisselend gebruikte bestelauto's; gevolgen van een wijziging in de LB-wetgeving

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 14 februari 2009. U leest nu de tekst die gold op 13 februari 2009.
Omzetbelasting, correctie privé-gebruik voor doorlopend wisselend gebruikte bestelauto’s; gevolgen van een wijziging in de LB-wetgeving Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 29, datum inwerkingtreding 14-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 09-02-2009.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:
In dit besluit wordt een forfaitaire regeling getroffen voor de correctie privé-gebruik auto voor doorlopend wisselend gebruikte bestelauto’s.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 29, datum inwerkingtreding 14-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 09-02-2009.
1. Inleiding
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 29, datum inwerkingtreding 14-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 09-02-2009.

Met ingang van 1 januari 2006 is voor de loonbelasting een begunstigende regeling getroffen voor het privé-gebruik van een bestelauto die doorlopend afwisselend gebruikt wordt door twee of meer werknemers ( artikel 31, eerste lid, onderdeel e, 1° van de Wet op de loonbelasting 1964: hierna Wet LB). Door de aard van dat gebruik is bezwaarlijk vast te stellen of en aan wie die bestelauto voor privé-doeleinden ter beschikking is gesteld. Om die reden wordt uit praktische overwegingen van de inhoudingsplichtige € 300 per jaar loonbelasting geheven per bestelauto als hiervoor bedoeld.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 29, datum inwerkingtreding 14-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 09-02-2009.
2. Correctie aftrek van voorbelasting privé gebruik van doorlopend afwisselend gebruikte bestelauto’s
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 29, datum inwerkingtreding 14-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 09-02-2009.

De hiervoor aangegeven omstandigheden geven mij aanleiding ook voor de heffing van omzetbelasting terzake van het privé-gebruik van de hier bedoelde bestelauto’s een regeling te treffen. Die regeling houdt in dat in afwijking van het bestaande beleid 1 de ingevolge het BUA wegens privé- gebruik verschuldigde omzetbelasting kan worden bepaald op basis van de formule 12% × 10% × de catalogusprijs van de desbetreffende bestelauto.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 29, datum inwerkingtreding 14-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 09-02-2009.
3. Inwerkingtreding
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 29, datum inwerkingtreding 14-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 09-02-2009.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2006.
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 29, datum inwerkingtreding 14-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 09-02-2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 28 april 2006
De van Financiën ,
Staatssecretaris
namens deze: de
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2009, 29, datum inwerkingtreding 14-02-2009, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 09-02-2009.
1
Op grond van het besluit van 22 januari 2004, nr. CPP2003/2802M, bedraagt de op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (hierna: het BUA) wegens privé-gebruik verschuldigde belasting 12% × 25% × catalogusprijs.
directeur-generaal Belastingdienst