Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Omscholingscursus voor het vak ANW
3. Inschrijving en toelating
4. De onderwijsbevoegdheid voor het vak ANW
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Omscholing algemene natuurwetenschappen (anw)

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Omscholing algemene natuurwetenschappen (anw)
1. Inleiding
Met de Mededeling van 25 februari 1997 (Gele Katern, 1997, 6a) en de Regeling van 21 november 1997 (Gele Katern, 1997, 31) is de voorziening bekendgemaakt die ervoor zorgt dat het nieuwe vak algemene natuurwetenschappen door bevoegde docenten gegeven kan worden. In het cursusjaar 1999-2000 worden voor het laatst door de overheid gefaciliteerde cursussen georganiseerd (zie Mededeling d.d. 26 januari 1999, Gele Katern, 1999, 4).
Het opgezette omscholingstraject voorziet in een duidelijke behoefte van docenten en scholen. Naar verwachting van de uitvoerders van de cursus blijft de belangstelling voor de cursus ook na afloop van de vastgestelde omscholingstranches bestaan. De behoefte zal blijven bestaan tot het moment dat de eerste lichting afgestudeerden van de vernieuwde (initiële) bèta-opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs afkomen, dat is in 2004. De uitvoerders zijn dan ook bereid om de omscholingscursus voor belangstellenden tegen betaling van de kosten te blijven aanbieden.
2. Omscholingscursus voor het vak ANW
Na afloop van de gefaciliteerde omscholingstranches (zie de mededeling van 25 februari 1997) zal aan de volgende universitaire lerarenopleidingen (ulo’s) een omscholingscursus ANW blijven bestaan:
De ulo’s van de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit, de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit Leiden, de Katholieke Universiteit Nijmegen, de Universiteit Twente en de Universiteit Utrecht.
Het projectbureau omscholing ANW, Postbus 80000, 3508 TA te Utrecht (tel. 030-2531179) blijft het centrale aanspreekpunt voor de inschrijfprocedure. Verzoeken om een cursusplaats worden door scholen of individuen ingediend bij het projectbureau. Daarna worden de cursusplaatsen toegewezen aan de betrokken ulo’s.
De locaties waar deze omscholingscursussen worden gegeven zullen evenwichtig over het land worden gespreid met het oog op de bereikbaarheid ervan voor de deelnemers.
3. Inschrijving en toelating
Aanmelding van de gegadigden voor de omscholingscursus geschiedt bij de betrokken universiteiten. Deze instellingen zorgen voor de inschrijving en toelating van de deelnemers.
4. De onderwijsbevoegdheid voor het vak ANW
Voor dit vak is een regeling van de onderwijsbevoegdheid getroffen. Uitgangspunt van die regeling is dat alleen leraren die een getuigschrift bezitten van de daarvoor aan te wijzen omscholingscursus ANW, ook voor het vak ANW bevoegd zijn. Dit getuigschrift wordt afgegeven door één van de genoemde universitaire lerarenopleidingen.
De van onderwijs, cultuur en wetenschappen ,
staatssecretaris
namens deze,
directeur voortgezet onderwijs