Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Algemeen
Toelichting vakcodes
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Nieuwe codes volwasseneneducatie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Nieuwe codes volwasseneneducatie
Algemeen
Bij de voorbereiding van de invoering van het persoonsgebonden nummer, ook wel onderwijsnummer genoemd, in het BVE-veld, is er met de Bedrijfstakgroep (BTG) Educatie afgesproken dat er een nieuwe indeling komt voor opleidingen en vakken in de Volwasseneneducatie. De opleidingen zijn voorgesteld door de BTG, de vakken door OC&W. Deze laatste zijn grotendeels overgenomen van het Voortgezet Onderwijs, maar er zijn enkele vakken toegevoegd die alleen voorkomen in de Volwasseneneducatie. De bijbehorende codes zijn door de BTG en de Begeleidingsgroep Invoering Onderwijsnummer BVE (BIOB, met vertegenwoordigers van BVE-instellingen en OC&W) goedgekeurd en gepubliceerd als onderdeel van het Programma van Eisen Onderwijsnummer BVE op de Internetsite www.onderwijsnummer.nl.
De tabellen met de nieuwe codes gaan hierbij als bijlage 1 (opleidingen) en bijlage 2 (vakken).
Ik verzoek u deze codes met ingang van oktober 2003 te gebruiken. (De vorige versie van deze tabellen is in de zomer van 2002 verspreid door de Bve Raad en is beschikbaar gesteld op de Internetsite www.cfi.kennisnet.nl van Cfi (tabblad BVE, rubriek brochures, KSE-tabel). Daar zijn opleidingen en vakken nog gecombineerd in één tabel.)
Het is het voornemen het onderwijsnummer in de loop van het studiejaar 2004/5 in te voeren. (Het registreren van het SOFI-nummer is al in januari 2003 gestart.) De daartoe benodigde regeling wordt waarschijnlijk in september 2003 gepubliceerd. Hierin worden ook de nieuwe codes (officieel) ingevoerd.
In de loop van het daaraan voorafgaande studiejaar (2003/2004) zullen al experimenten worden uitgevoerd wat betreft de gegevensuitwisseling tussen de BVE-instellingen en de IB-Groep. In BIOB is afgesproken dat na de invoering van de nieuwe codes voor het onderwijsnummer deze ook zullen worden gebruikt voor de oude (papieren) tellingen, om de instellingen niet met twee verschillende codes tegelijk te laten werken. Daarom worden thans, vooruitlopend op de publicatie van die regeling, de nieuwe codes voor Volwasseneneducatie gepubliceerd, met het verzoek deze, zoals met de BTG en de Bve Raad is afgesproken, vanaf het studiejaar 2003/4 te gebruiken. De eerste telling waarbij de nieuwe codes kunnen worden gebruikt, is de Referentieramingtelling die in oktober 2003 gehouden wordt.
De eerste experimentele levering in het kader van het onderwijsnummer wordt in februari 2004 verwacht. De codes zullen worden opgenomen in BRIN.
In het bovengenoemde Programma van Eisen staan ook conversietabellen om oude codes om te zetten naar nieuwe. (Voor opleidingen zijn die maar beperkt van toepassing, omdat het aantal nieuwe opleidingen groter is dan het aantal oude.) In het oude systeem hadden opleidingen en vakken beide een code van 5 cijfers. De nieuwe codes zijn aangepast aan het format dat bij VO in gebruik is: 4 cijfers voor de opleidingen en 3 voor de vakken.
Nadere informatie is te krijgen bij het ICO (tel. 079-323 2666).
Toelichting vakcodes
Met de invoering van het onderwijsnummer bij Volwasseneneducatie komen de oude opleidingen- en vakcodes te vervallen.
De vakcodes worden in overleg met de IB-Groep vastgesteld. Op verzoek van de Inspectie maken de officiële codes van alle vakken van het Voortgezet Onderwijs (VO), die gepubliceerd zijn in het Gele Katern (HAVO/VWO in nummer 18c, 28 juli 1999; VMBO in nummer 12, 22 mei 2002), daar onderdeel van uit.
In de tabel in bijlage 2 wordt in de kolom Niveau aangegeven om welk schooltype het gaat. VMBO en VE (Volwasseneneducatie) zijn uitsluitend bedoeld voor het aangegeven type onderwijs. VO verwijst in de eerste plaats naar HAVO en VWO, maar wordt soms ook voor VMBO gebruikt. De systematiek is zodanig dat het niveau niet altijd uit de code af te leiden is. Dat is alleen mogelijk in combinatie met de opleiding. Voor de Volwasseneneducatie wordt daarop aangesloten door, waar mogelijk, dezelfde codes te gebruiken voor de lagere niveaus (1-2). Indien bij een vak onderscheid wordt gemaakt tussen VMBO en HAVO/VWO (in de tabel dan aangeduid met VO), dient voor niveau 1-2 de code van het VMBO-vak gekozen te worden. Voor Frans op niveau 2 dient men dus code 53 te kiezen en niet code 51 of 52.
Naast vakken die ook in het VO voorkomen zijn er vakken die alleen bij Volwasseneneducatie voorkomen. In bijlage 2 hebben die een code tussen 990 en 999 gekregen. N.b. De codes 991 en 999 dienen alleen gebruikt te worden voor vakken die niet in het VO voorkomen.
In bijlage 1 worden oude en nieuwe codes onderscheiden. Oud en nieuw slaan hier echter op het vak, en niet op de code zelf. Oude vakken zijn vakken die bestonden vóór invoering van de twee-fasenstructuur. Nieuwe vakken zijn vakken die daarna zijn ingevoerd.
De vakkentabel wordt regelmatig bijgesteld. Bijlage 2 is gebaseerd op de VO-tabel van 2002. In 2003 wordt voor het VO een nieuwe gepubliceerd. De verwachting is dat de voornaamste wijzigingen zullen bestaan uit het vervallen van oude opleidingen. Ik verwacht echter >lijn< voorlopig geen wijzigingen in de VE-vakken.