{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

(Nadere) vaststelling van de bedragen die verschuldigd zijn voor handelingen ten departemente

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op -.
(Nadere) vaststelling van de bedragen die verschuldigd zijn voor handelingen ten departemente
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 2, lid F van de Wet op de Kanselarijrechten van 1 november 1948, Stb. I 481;
Besluit:
1.
De bedragen die betaald moeten worden voor onderstaande handelingen, die te zijnen departemente worden verricht, als volgt vast te stellen:
a. Voor bemiddeling bij het verkrijgen van documenten; € 22,69 per handeling.
b. Voor bemiddeling bij het verkrijgen van adressen; € 22,69 per handeling.
c. Voor bemiddeling bij het oplossen van financiële problemen; € 22,69 per handeling.
d. Voor bemiddeling bij geneeskundige onderzoeken; € 34,03 per handeling.
e. Voor bemiddeling bij het afleggen van examens/tentamens: € 34,03 per handeling.
f. Voor bemiddeling bij onderzoeken naar de welstand/vermissing van personen; € 45,38 per handeling.
g. Voor bemiddeling t.b.v. particuliere hulpverleningscentrales; € 34,03 per handeling.
h. Voor bemiddeling bij het laten legaliseren van documenten: € 22,69 per handeling.
i. Voor bemiddeling bij het laten verifiëren van documenten en/of gegevens; € 22,69 per handeling.
j. Voor bemiddeling bij het aanvragen van een visum in Nederland; € 34,03 per handeling.
k. Voor bemiddeling bij het aanvragen van een visum buiten Nederland: € 79,41 per handeling.
l. Voor het legaliseren van een document: € 10 per document.
In deze bedragen zijn o.a. koeriers-, transport-, porto- telex-, fax- en telefoonkosten begrepen.
2.
De bedragen genoemd onder 1 zijn bij vooruitbetaling verschuldigd.
3.
Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1996.
4.
Met het inwerking treden van dit besluit wordt mijn beschikking van 9 september 1991, DAZ/RW-39765 ingetrokken.
Afschrift van deze regeling, die in de Staatscourant zal worden geplaatst, wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan de Chef van de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken van dit Ministerie.
’s-Gravenhage, 14 december 1995
De
Minister