Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ Scholingsactiviteiten
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Nadere regels Besluit PE

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Nadere regels Besluit PE
Gelet op:
artikel 3 en 4 van het Besluit permanente educatie Wbtv;
stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast:
1.
Een scholingsactiviteit dient aan de volgende criteria te voldoen:
a. Onderwerp en leerdoelen zijn gericht op het op peil houden van de competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’;
b. Scholingsactiviteiten worden geëvalueerd;
c. Een deelnemer ontvangt een certificaat c.q. bewijs van deelname van de aanbieder van een scholingsactiviteit;
d. Een deelnemer ontvangt een omschrijving van de scholingsactiviteit van de aanbieder van de scholingsactiviteit.
2.
De omschrijving van een scholingsactiviteit bevat tenminste de volgende informatie:
a. doelgroep;
b. leerdoelen;
c. globale inhoud;
d. een overzicht van het lesmateriaal inclusief omvang;
e. aantal contacturen (exclusief pauzes, borrel etc.);
f. totaal aantal uren studiebelasting;
g. totaal aantal PE-punten;
h. deskundigen (incl. curriculum vitae);
i. de wijze waarop scholingsactiviteiten worden geëvalueerd.
1.
Een aanbieder van een scholingsactiviteit bepaalt het aantal PE-punten dat voor een scholingsactiviteit mag worden geregistreerd op basis van de studiebelasting.
2.
De studiebelasting wordt bepaald op de volgende wijze:
a. Eén contactuur is gelijk aan 1 PE-punt;
b. Voorbereiding wordt onderverdeeld in de volgende categorieën:
i. Lezen: per 20 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend;
ii. Huiswerkopdrachten maken: per 4 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend;
iii. Vertaalopdrachten: per 250 woorden in de brontekst wordt 1 PE-punt toegekend.
iv. Overige activiteiten
Artikel 3. Overige activiteiten
Een tolk of vertaler kan conform onderstaande tabel PE-punten registeren voor permanente educatie.
Activiteit Methode berekenen PE-punten Maximaal aantal PE-punten Controle en beoordelingsvoorwaarden
Verblijf van minimaal 10 dagen met een zakelijk karakter in het taalgebied van de bron- of doeltaal Per verblijf 5 PE-punten Maximaal 10 punten Vormvrij. Te denken valt aan vliegtickets, facturen van hotel en een verklaring over het zakelijke karakter van het verblijf.
Het bezoeken van/ stage lopen bij werkgerelateerde instellingen, organisaties, bedrijven e.d. (bijvoorbeeld Internationaal Hof van Justitie, Nederlands Forensisch Instituut, fabrieken e.d.) Per activiteit 2 PE-punten Maximaal 10 PE-punten Verklaring van de instelling met vermelding van tenminste een omschrijving van de stage/ doel van het bezoek en de tijdsbesteding.
Het optreden als docent, examinator, cursusleider of spreker 1 PE-punt per contactuur. Voor de voorbereiding rekent men 25% van het totaal aantal uren. Maximaal 20 PE-punten Verklaring van de opdrachtgever incl. dagprogramma en eventuele facturen.
Het vervullen van een bestuursfunctie in een beroeps- of branchevereniging 5 PE-punten per functie die minimaal 1 jaar bekleed is. Maximaal 10 PE-punten Uittreksel van kamer van koophandel c.q. een verklaring van het dagelijks bestuur waaruit de functie en de duur blijkt.
Wetenschappelijke publicaties en publicaties in vakbladen 1 PE-punt per 500 woorden Maximaal 20 PE-punten De publicatie zelf inclusief de onderbouwing waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor publicatie wordt voldaan
Intervisie of collegiale toetsing Per activiteit 4 PE-punten Maximaal 20 PE-punten Omschrijving van de activiteit en presentielijst ondertekend door alle betrokkenen.
Zelfstudie, het bijhouden van vakliteratuur en ondersteunende literatuur Per activiteit 1 PE-punten Maximaal 5 PE-punten Omschrijving activiteit, Abonnement/ aanschaf vakliteratuur.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.
De Raad voor Rechtsbijstand,
Directeur Stelsel
Directeur Bedrijfsvoering