{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Nadere Regeling spreiding en behoefte MEE-organisaties 2005

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 16 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 15 juli 2006.
Nadere Regeling spreiding en behoefte MEE-organisaties 2005
Het College zorgverzekeringen;
Gelet op artikel 2.4.4.1 van de regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet,
Heeft in zijn vergadering van 23 december 2004 besloten:
Artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
a. MEE-organisatie: een organisatie die laagdrempelige, onafhankelijke en betrouwbare cliëntondersteuning verleent ten behoeve van verzekerden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een beperking uit het autistisch spectrum, als bedoeld in de Regeling subsidies AWBZ en Ziekenfondswet ;
b. regio: een regio als bedoeld in de bijlage bij deze regeling;
c. werkgebied: een uit één of meerdere regio's bestaand gebied;
d. formeel samenwerkingsverband: een op een notariële akte gebaseerde samenwerking tussen twee of meer MEE-organisaties die één overkoepelende Raad van Toezicht hebben die het toezicht op het integrale strategische beleid van de samenwerkende organisaties in haar takenpakket heeft.
Artikel 2
In iedere regio is behoefte aan één MEE-organisatie.
1.
Het werkgebied van een MEE-organisatie omvat minimaal 625.000 inwoners.
2.
In de volgende gevallen kan het werkgebied van een MEE-organisatie minder dan 625.000 inwoners omvatten:
a. het werkgebied valt samen met een provincie;
b. bij een intentie tot een fusie of een formeel samenwerkingsverband onder de volgende voorwaarden:
1e. het bestuur van de MEE-organisatie heeft uiterlijk 15 maart 2005 de intentie tot een fusie of een formeel samenwerkingsverband schriftelijk kenbaar gemaakt aan het College zorgverzekeringen;
2e. de fusie of het samenwerkingsverband is uiterlijk 31 december 2005 gerealiseerd;
3e. de fusiepartners of MEE-organisaties in een samenwerkingsverband hebben gezamenlijk een werkgebied van minimaal 625.000 inwoners.
1.
Een MEE-organisatie vormt geen bestuurlijke eenheid met een toegelaten zorgaanbieder.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing indien is voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. het bestuur van de MEE-organisatie maakt uiterlijk 15 maart 2005 de intentie tot bestuurlijke ontvlechting schriftelijk kenbaar aan het College zorgverzekeringen;
b. uiterlijk 31 december 2005 zijn de juridische verbanden die gericht zijn op het instandhouden van een bestuurlijke eenheid met een zorgaanbieder verbroken.
Artikel 5
De Nadere Regeling spreiding en behoefte MEE-organisaties (Stcrt. 2004, 133) wordt ingetrokken.
1.
Deze regeling wordt aangehaald als Nadere Regeling spreiding en behoefte MEE-organisaties 2005.
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2005.
Deze regeling zal met de toelichting maar zonder bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage ligt met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst ter inzage in de bibliotheek van het College zorgverzekeringen.
voorzitter
algemeen directeur