Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Nadere Regeling spreiding en behoefte MEE-organisaties

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Nadere Regeling spreiding en behoefte MEE-organisaties
Het College voor zorgverzekeringen,
Gelet op artikel 2.5.1, eerste lid, van de Regeling subsidies AWBZ;
Heeft in zijn vergadering van 13 april 2006 besloten:
Artikel 1
Deze regeling verstaat onder:
a. MEE-organisatie: een organisatie voor laagdrempelige, onafhankelijke en betrouwbare cliëntondersteuning ten behoeve van hun cliënten, zijnde verzekerden met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap of een beperking uit het autistisch spectrum, al dan niet als gevolg van een chronische ziekte, hun ouders, andere verwanten, verzorgers of vertegenwoordigers, als bedoeld in de Regeling subsidies AWBZ ;
b. werkgebied: een regio als bedoeld in de bijlage bij deze regeling;
c. formeel samenwerkingsverband: een op een notariële akte gebaseerde samenwerking tussen twee of meer MEE-organisaties die één overkoepelende Raad van Toezicht hebben die het toezicht op het integrale strategische beleid van de samenwerkende organisaties in haar takenpakket heeft.
Artikel 2
In ieder werkgebied is behoefte aan één MEE-organisatie.
1.
Het werkgebied van een MEE-organisatie omvat minimaal 625.000 inwoners.
2.
In de volgende gevallen kan het werkgebied van een MEE-organisatie minder dan 625.000 inwoners omvatten:
a. het werkgebied valt samen met een provincie;
b. de MEE-organisatie heeft een formeel samenwerkingsverband met één of meer andere MEE-organisaties waarbij het werkgebied van de samenwerkende MEE-organisaties gezamenlijk minimaal 625.000 inwoners omvat.
Artikel 4
Een MEE-organisatie vormt geen bestuurlijke eenheid met een toegelaten zorgaanbieder.
Artikel 5
De Nadere Regeling spreiding en behoefte MEE-organisaties (Stcrt. 2005, 31) wordt ingetrokken.
1.
Deze regeling wordt aangehaald als Nadere Regeling spreiding en behoefte MEE-organisaties.
2.
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 1 januari 2006.
Deze regeling zal met de toelichting maar zonder bijlage in de Staatscourant worden geplaatst. De bijlage ligt met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst ter inzage in de bibliotheek van het College zorgverzekeringen.
Regeling goedgekeurd door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij brief van 8 juni 2006, nummer Z/VU-2688566.
De
Voorzitter
De
Algemeen Directeur