Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Nadere regeling informatievereisten bij meldingsplicht beleggingsobjecten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 15 december 2011, houdende een nadere regeling van de Stichting Autoriteit Financiële Markten ter uitvoering van Artikel III van de Regeling van de Minister van Financiën van 26 oktober 2011 tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met een aanpassing van de vrijstellingsbepalingen betreffende het aanbieden van beleggingsobjecten en het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling (Stcrt. 2011, 19762), zoals deze is gewijzigd bij de Regeling van de Minister van Financiën in verband met een aanpassing van de vrijstellingsbepalingen betreffende het aanbieden van beleggingsobjecten en het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling 14 december 2011 (Stcrt. 2011, 144478) (Nadere regeling informatievereisten bij meldingsplicht beleggingsobjecten)
De Stichting Autoriteit Financiële Markten,
Besluit:
Artikel I
De gegevens, bedoeld in Artikel III, tweede lid, onderdeel a, van de Regeling van de Minister van Financiën van 26 oktober 2011 tot wijziging van de Vrijstellingsregeling Wft in verband met een aanpassing van de vrijstellingsbepalingen betreffende het aanbieden van beleggingsobjecten en het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling (Stcrt. 2011, 19762), zoals deze is gewijzigd bij de Regeling van de Minister van Financiën in verband met een aanpassing van de vrijstellingsbepalingen betreffende het aanbieden van beleggingsobjecten en het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling 14 december 2011 (Stcrt. 2011, 144478), zijn:
a. een opgave van de naam, het adres en het telefoonnummer van de aanbieder;
b. een opgave van de rechtsvorm van de aanbieder;
c. een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen van de aanbieder;
d. indien de aanbieder is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving;
e. een opgave van de productnaam van elk beleggingsobject dat door de aanbieder is aangeboden;
f. een beschrijving van elk beleggingsobject dat door de aanbieder is aangeboden;
g. een opgave van het nominale bedrag per beleggingsobject waarvoor elk beleggingsobject door de aanbieder is aangeboden; en
h. een opgave van de periode waarin elk beleggingsobject door de aanbieder is aangeboden.
Artikel II. Inwerkingtreding
Het besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Deze nadere regeling treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Amsterdam, 15 december 2011
Voorzitter,
Bestuurslid,