{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Motorrijtuigenbelasting, toepassing van het kwart-tarief voor kampeerautobussen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2007.
Motorrijtuigenbelasting, toepassing van het kwart-tarief voor kampeerautobussen Directie verbruiksbelastingen, Afdelingen accijnzen De plv. Directeur-Generaal der Belastingen heeft namens de Staatssecretaris het volgende besloten.
Onder de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1966 is in paragraaf 7c, lid 4, van de Leidraad MB’66 onder voorwaarden goedgekeurd om de belasting voor autobussen die tevens zijn ingericht als kampeerauto, te betalen op basis van het tarief voor een zgn. 60-dagenkaart. Met de introductie in de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 van een heffingstelsel op basis van het houderschap, is geen verzwaring doch een vereenvoudiging beoogd. In verband hiermee breng ik het volgende onder de aandacht.
In afwijking van het bepaalde in artikel 47 van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (autobus-tarief) kan voor een motorrijtuig dat voldoet aan de inrichtingseisen die zijn gesteld aan een autobus zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel e, van de Wet MB’94, en tevens voorzieningen bevat als zijn voorgeschreven voor een kampeerauto, zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel g, van de Wet MB’94, overeenkomstig het bepaalde in artikel 30, eerste lid, van de Wet MB'94 (het zogenoemde kwart-tarief) de belasting naar het autobus-tarief voor een periode van een tijdvak van twaalf maanden worden betaald op basis van het bedrag dat geldt voor een tijdvak van drie maanden, mits het motorrijtuig nog steeds op grond van de wegenverkeerswetgeving als autobus is goedgekeurd en daarvoor een vergunning op grond van de Wet personenvervoer is afgegeven en met de autobus niet meer dan 60 dagen per tijdvak van twaalf maanden op de weg wordt gereden. Artikel 49 van de Wet MB’94 (vermindering van f 5,– per tijdvak van drie maanden) is niet van toepassing.’
De
Staatssecretaris
de plv. Directeur-Generaal der Belastingen