{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Goedkeuring m.b.t. kermiswoonwagens
Inwerkingtreding
Vervallen besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Motorrijtuigenbelasting, kermiswoonwagens

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 15 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 14 juli 2007.
Motorrijtuigenbelasting, kermiswoonwagens
Inleiding
Een tot woonwagen omgebouwde vrachtauto is voor de motorrijtuigenbelasting op grond van artikel 2, onderdelen b en f, Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 (Wet MB’94) en de ter zake vigerende jurisprudentie (Hoge Raad van 1-7-1987, nr. 24.351; V-N 1987, blz. 1816, punt 27) in beginsel als personenauto aan te merken als het personenvervoer een zelfstandige functie heeft. Dit geldt eveneens als het motorrijtuig tevens een transportfunctie heeft.
In het Besluit van 6 maart 2000, nr. VB1999/1600 (Infobulletin 2000/199; V-N 2000/18.24) heb ik goedgekeurd, dat een multifunctioneel ingericht motorrijtuig met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg, o.a. voor de motorrijtuigenbelasting onder bepaalde voorwaarden en beperkingen niet als personenauto wordt aangemerkt.
Mede gelet op het bijzondere karakter van het kermisbedrijf, keur ik in dit kader ten aanzien van kermiswoonwagens het volgende goed.
Goedkeuring m.b.t. kermiswoonwagens
Als een kermiswoonwagen met in acht neming van bovenstaand besluit toch als personenauto moet worden aangemerkt, kan onder de hierna vermelde voorwaarden en beperkingen, de motorrijtuigenbelasting naar het zgn. vrachtautotarief worden voldaan. De houder van de auto moet daartoe een verzoek bij het Centraal bureau motorrijtuigenbelasting (CBM) doen.
Als voorwaarden en beperkingen gelden:
Het betreft een motorrijtuig met een toegelaten maximum massa van meer dan 3.500 kg;
De in het kentekenregister opgenomen houder is kermisexploitant en ondernemer in de zin van de Wet OB 1968;
Het motorrijtuig behoort tot het ondernemingsvermogen van de houder als kermisexploitant;
Het motorrijtuig wordt uitsluitend gebruikt in de uitoefening van het kermisbedrijf.
Indien het kenteken van het motorrijtuig niet op naam van de kermisexploitant is gesteld, dient de kermisexploitant na een verzoek daartoe, door het CBM aangemerkt te worden als ‘afwijkend houder’ zoals bedoeld in artikel 8 Wet MB’94.
Als de auto niet in eigendom is verkregen, kan niet aan de eis worden voldaan dat de auto behoort tot het ondernemingsvermogen van de houder. In plaats daarvan moet de kermisexploitant aantonen dat het motorrijtuig gehuurd of geleasd is en wordt gebruikt in het kader van zijn kermisonderneming.
Het bovenstaande betekent dat deze goedkeuring niet meer van toepassing is, als het motorrijtuig aan een ander wordt verkocht, de tenaamstelling in het kentekenregister wordt gewijzigd, of het huur-/leasecontract wordt beëindigd. Als de nieuwe houder eveneens een kermisexploitant is, moet een nieuw verzoek bij het CBM worden ingediend.
Inwerkingtreding
Overeenkomstig het bepaalde in het Besluit van 22 december 1998, nr. VB98/1238, heeft deze goedkeuring terugwerkende kracht tot 1 juli 1997.
Indien voor een motorrijtuig reeds het personenautotarief is voldaan, kan een verzoek om teruggaaf worden gedaan bij het CBM over reeds verstreken tijdvakken.
Vervallen besluit
Het besluit van 22 december 1998, nr. VB98/1238 (Infobulletin nr. 98/48; V-N 1999/8.25), is hiermee vervallen.