Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Memorandum van overeenstemming tussen het Directoraat-Generaal Belastingdienst van Nederland en de afdeling diensten van de bevoegde authoriteit van de belastingdienst van Canada voor de uitvoering van gelijktijdige boekenonderzoeken

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Memorandum van overeenstemming tussen het Directoraat-Generaal Belastingdienst van Nederland en de afdeling diensten van de bevoegde authoriteit van de belastingdienst van Canada voor de uitvoering van gelijktijdige boekenonderzoeken
De Directeur-Generaal Belastingdienst geeft namens de Minister van Financiën kennis van het volgende:
Op 20 september 2005 hebben de bevoegde autoriteiten van Nederland en Canada in het kader van het Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Canada tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen van 27 maart 1986, zoals gewijzigd bij het Protocol van 4 maart 1993 en bij het Protocol van 25 augustus 1997, een Memorandum van Overeenstemming getekend ten behoeve van de uitvoering van gelijktijdige boekenonderzoeken.
Teneinde de uitwisseling van inlichtingen tussen Nederland en Canada doelmatiger te maken en gevallen van belastingontduiking of -ontwijking doeltreffender aan te pakken, hebben de competente autoriteiten van beide Staten besloten een procedure in te stellen voor het uitvoeren van gelijktijdige boekenonderzoeken met betrekking tot geselecteerde belastingplichtigen of groepen belastingplichtigen die in zowel Nederland als Canada activiteiten verrichten.
Inwerkingtreding
Deze kennisgeving treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 20 september 2005.
Deze kennisgeving zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 5 september 2006
De
Minister
de Directeur-Generaal Belastingdienst