Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Meldingenbesluit slachting, weging en classificatiegegevens slachtrunderen (PVV) 2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 25 december 2011. U leest nu de tekst die gold op 24 december 2011.
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 12 maart 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften inzake de melding van classificatiegegevens op grond van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008 (Meldingenbesluit slachting, weging en classificatiegegevens slachtrunderen (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees,
Gelet op artikel 25, tweede lid, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008,
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder: Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen (PVV) 2008
a. verordening: ;
b. slachthuis: de slachtlocatie waar de be- of verwerker de te melden runderen heeft geslacht.
1.
De melding van gegevens als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de verordening geschiedt via de electronische postbus aan het hiertoe ingerichte centrale computersysteem van het productschap, volgens de door het productschap vastgestelde specificaties.
2.
De door het slachthuis aangeleverde bestanden moeten voor 23.00 uur in de electronische postbus van het productschap zijn ontvangen op de dag dat de betreffende slachtrunderen geslacht zijn.
3.
De specificaties als bedoeld in het eerste lid dienen bij het productschap te worden aangevraagd.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als: Meldingenbesluit slachting, weging en classificatiegegevens slachtrunderen (PVV) 2008.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 12 maart 2008
voorzitter
secretaris