Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Meldingenbesluit slachting, weging en classificatiegegevens slachtrunderen 2000

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.
Meldingenbesluit slachting, weging en classificatiegegevens slachtrunderen 2000
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 25, tweede lid, van de Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997,
op 13 december 2000 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. verordening : Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 1997;
b. slachthuis : de slachtlocatie waar de be- of verwerker de te melden runderen heeft geslacht.
1.
De melding van gegevens als bedoeld in artikel 25, tweede lid, van de verordening geschiedt via de electronische postbus aan het hiertoe ingerichte centrale computersysteem van het productschap, volgens de door het produktschap vastgestelde specificaties.
2.
De door het slachthuis aangeleverde files moeten voor 23.00 uur in de electronische postbus van het produktschap zijn ontvangen op de dag dat de betreffende slachtrunderen geslacht zijn.
3.
De specificaties als bedoeld in het eerste lid dienen bij het produktschap te worden aangevraagd.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als “Meldingenbesluit slachting, weging en classificatiegegevens slachtrunderen 2000”.
2.
Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van haar afkondiging in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt terug tot 1 januari 2001.
Voor het bestuur,
voorzitter
secretaris