{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Mandaatverlening
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2006

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Bestuurskamer van 16 december 2005, houdende mandatering aan de secretaris van de Bestuurskamer van de bevoegdheden van de Bestuurskamer in het kader van de heffing op grond van artikel 46a van de Wet op de ondernemingsraden (Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2006)
De Bestuurskamer;
Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Verordening heffing scholing en vorming van ondernemingsraadsleden 2006;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. secretaris: secretaris van de Bestuurskamer;
b. verordening: Verordening heffing scholing en vorming ondernemingsraadsleden 2006 .
1.
De secretaris kan namens de Bestuurskamer besluiten nemen op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening.
2.
De secretaris kan ondermandaat verlenen.
Artikel 3
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de verordening in werking treedt.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatverleningsbesluit secretaris Bestuurskamer artikel 46a WOR 2006.
Den Haag, 16 december 2005
voorzitter
secretaris