Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1. Begrippenlijst
Artikel 2. Voorzitter
Artikel 3. Directeur
Artikel 4. Manager
Artikel 5. Coördinator
Artikel 6. Medewerkers secretariaat
Artikel 7. Ondertekening
Artikel 8
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 5 Mandaatregeling Faunafonds 2015

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2017. U leest nu de tekst die gold op -.
Artikel 5. Coördinator
Aan de coördinator, of diens waarnemer, mandaat, volmacht en machtiging te verlenen om namens het bestuur:
a. te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende verzoeken tot het verlenen van een tegemoetkoming in geleden schade;
b. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het uitbrengen van adviezen aan gedeputeerde staten van provincies met betrekking tot artikel 68, eerste lid, van de Flora- en faunawet;
c. aan het bestuur gerichte brieven te beantwoorden en te ondertekenen, voorzover het antwoord zich beperkt tot een beschrijving van het vigerende beleid van het Faunafonds en de inhoud niet van bestuurlijke betekenis is, terwijl uit de aard en de inhoud van de desbetreffende brieven niet voortvloeit dat deze door het bestuur dienen te worden beantwoord;
d. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het toekennen van een financiële bijdrage dan wel het schriftelijk toezeggen van een cofinanciering van een onderwerp het werkterrein van het Faunafonds betreffende;
e. bestuursbesluiten te ondertekenen betreffende het verstrekken van opdrachten voor onderzoek het werkterrein van het Faunafonds betreffende;
f. betalingen te verrichten;
g. te beslissen en stukken te ondertekenen betreffende de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom bij niet tijdig beslissen op een aanvraag, wettelijke rente en terugvordering bij onverschuldigde betaling;
h. bezwaar te maken tegen besluiten gericht aan het Faunafonds.