Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Mandaatbesluit Referendumcommissie

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van de Referendumcommissie van 19 oktober 2015 tot mandaatverlening
De Referendumcommissie,
Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
De voorzitter van de Referendumcommissie is gemandateerd om besluiten van de Referendumcommissie te ondertekenen.
1.
De voorzitter van de Referendumcommissie is gemandateerd om namens de Referendumcommissie te besluiten en stukken te ondertekenen met betrekking tot:
a. besluiten, waaronder verdagingsberichten, op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ;
b. het verlenen van machtigingen om de Referendumcommissie bij de bestuursrechter te vertegenwoordigen.
2.
De voorzitter van de Referendumcommissie is gemandateerd om namens de Referendumcommissie te beslissen en stukken te ondertekenen met betrekking tot:
a. de afdoening van klachten betreffende gedragingen van medewerkers van Referendumcommissie;
b. het instellen van hoger beroep tegen een uitspraak in een bestuursrechtelijke procedure waarbij de Referendumcommissie partij is, zoals het indienen van verweerschriften en andere schrifturen;
c. de beantwoording van aan de Referendumcommissie gerichte brieven.
Artikel 3
Bij tijdelijke afwezigheid of verhindering van de voorzitter worden diens bevoegdheden uitgeoefend door prof. dr. R.A. Koole, zijnde eerste plaatsvervangend voorzitter dan wel prof. mr. drs. W. den Ouden, zijnde tweede plaatsvervangend voorzitter.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot 5 oktober 2015.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De Referendumcommissie
Voorzitter