Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 3 Mandaatbesluit NIWO

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 6 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 5 juni 2014.
1.
De Directeur maakt van het hem verleende mandaat uitsluitend gebruik, voor zover het aangelegenheden betreft die behoren tot zijn werkterrein en die naar hun aard of inhoud niet een zodanig gewicht hebben dat zij behoren te worden afgedaan door de CVB.
2.
De in het eerste lid genoemde aangelegenheden doen zich voor ten aanzien van het nemen van besluiten en het afdoen van daarmee verband houdende stukken betreffende:
a. Aanvragen voor een verlening van de communautaire vergunning die betrekking heeft op maximaal tien voertuigen waarbij sprake is van een inwilliging en een interne vervoersmanager de vakbekwaamheid inbrengt.
b. Aanvragen voor een inwilliging van de verlenging van de communautaire vergunning.
c. Afwijzingen van aanvragen voor een communautaire vergunning of een verlenging hiervan indien ondanks herhaald verzoek geen of onvoldoende stukken zijn overgelegd en waarbij geen sprake is van een bezwaarprocedure.
d. Aanvragen van een Bibob-advies bij Bureau Bibob.
e. Aanvragen voor een communautaire vergunning waarbij sprake is van een inwilliging en waarbij beroep wordt gedaan op de vrijstelling van de eis van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO.