Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Machtigingen
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Machtigingsbesluit dagelijks bestuur

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 maart 2009. U leest nu de tekst die gold op 28 februari 2009.
Besluit van de Sociaal-Economische Raad van 15 april 1994, houdende machtiging aan het dagelijks bestuur (Machtigingsbesluit dagelijks bestuur)
De Sociaal-Economische Raad;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. Raad: Sociaal-Economische Raad
b. wet: Wet op de bedrijfsorganisatie .
1.
Het dagelijks bestuur is gemachtigd namens de Raad te besluiten over de toewijzing van de behandeling van adviesaanvragen aan commissies.
2.
Het dagelijks bestuur is gemachtigd om bij de toewijzing van de behandeling van een adviesaanvraag aan een commissie te bepalen dat de commissie op grond van artikel 44 van de wet namens de Raad van advies dient.
3.
Het dagelijks bestuur informeert de Raad regelmatig over de gebruikmaking van de bevoegdheden in het eerste en tweede lid van dit artikel.
Artikel 3
Het dagelijks bestuur is gemachtigd namens de Raad van advies te dienen:
over de (her)benoeming van (plaatsvervangend) leden in verband met een nieuwe mandaatsperiode, de aanwijzing van benoemingsgerechtigde organisaties, de aantallen door de benoemingsgerechtigde organisaties aan te wijzen (plaatsvervangend) leden dan wel tot het doen van een aanbeveling ter voorziening in een tussentijdse vacature welke zijn ontstaan in:
de Economische en Sociale Raad van Advies van de Benelux Economische Unie;
het Economisch en Sociaal Comité van de Europese Gemeenschappen (ESC);
het Comité Europees Sociaal Fonds (ESF);
Het Raadgevend Comité Beroepsopleiding;
Het Raadgevend Comité voor de veiligheid, hygiëne en gezondheidsbescherming op de arbeidsplaats;
het Raadgevend Comité Vrij verkeer van werknemers;
het Raadgevend Comité sociale zekerheid migrerende werknemers;
de Ziekenfondsraad (ZFR);
het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
10° het bestuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf);
11° het bestuur van het Toeslagenfonds.
Artikel 4
Het Machtigingsbesluit adviezen dagelijks bestuur (Besluit van 17 oktober 1975) vervalt.
Artikel 5
Het Machtigingsbesluit dagelijks bestuur wordt geplaatst in het Mededelingen- en Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 6
Het Machtigingsbesluit dagelijks bestuur treedt in werking op 1 mei 1994.
Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als Machtigingsbesluit dagelijks bestuur.
Den Haag, 15 april 1994
voorzitter
algemeen secretaris