Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Machtiging
+ § 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Machtigingsbesluit Commissie AOM

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Besluit van 12 maart 2009 van de Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap van de Sociaal-Economische Raad, houdende machtiging aan de Subcommissie Ontheffingen Structuurwet (Machtigingsbesluit Commissie AOM)
De Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 5, derde lid, van het Algemeen machtigingsbesluit SER;
Besluit:
Artikel 1
De Subcommissie Ontheffingen Structuurwet is gemachtigd namens de Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap advies uit te brengen over verzoeken om ontheffing als bedoeld in de artikelen 63d, tweede lid, 156 en 266 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 2
De machtiging, bedoeld in artikel 1, is niet van toepassing indien de Commissie Arbeid, Onderneming en Medezeggenschap besluit dat het advies door de commissie zelf zal worden uitgebracht.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Machtigingsbesluit Commissie AOM
Den Haag, 12 maart 2009
voorzitter
secretaris