Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
+ § 1. Machtiging
+ § 2. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Machtigingsbesluit artikel 46 WOR

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 24 augustus 2008. U leest nu de tekst die gold op 23 augustus 2008.
Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad inzake het machtigen van haar secretaris tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 46 van de Wet op de ondernemingsraden (Machtigingsbesluit artikel 46 WOR)
De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;
Gelet op artikel 46 van de Wet op de ondernemingsraden;
Gelet op de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);
Besluit:
Artikel 1
De secretaris van de Bestuurskamer is bevoegd tot het nemen van besluiten tot aanwijzing van de bij uitsluiting bevoegde bedrijfscommissie conform het door de Bestuurskamer vastgestelde beleid als neergelegd in de bij dit besluit gevoegde notitie BK/81.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als Machtigingsbesluit artikel 46 WOR.
Den Haag, 30 januari 1997
voorzitter
secretaris