Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 12a
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 5 LSOP-wet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2003.
1.
De bestuursraad is het hoogste orgaan van het LSOP. Aan de bestuursraad komt alle bevoegdheid toe voor zover bij de wet of het reglement niet anders is bepaald.
2.
De bestuursraad bestaat uit vijftien leden, waaronder een voorzitter. Zij worden bij koninklijk besluit op gemeenschappelijke voordracht van Onze Ministers benoemd en ontslagen. De voorzitter en de overige leden van de bestuursraad worden benoemd voor een periode van vier jaren. Zij kunnen eenmaal worden herbenoemd.
3.
In de bestuursraad hebben zitting:
a. drie burgemeesters,
b. twee leden van het openbaar ministerie,
c. vier ambtenaren van politie,
d. twee vertegenwoordigers van politievakorganisaties en
e. vier leden uit onderscheidene sectoren van de maatschappij, zijnde anderen dan direct bij het functioneren van de politie betrokkenen.
4.
De leden van de bestuursraad kunnen uit hun midden een dagelijks bestuur benoemen, waaraan taken en bevoegdheden van de bestuursraad worden gedelegeerd.
5.
De voorzitter en een ander door de bestuursraad aan te wijzen lid vertegenwoordigen gezamenlijk het LSOP in en buiten rechte.
6.
De bestuursraad verstrekt Onze Ministers desgevraagd de inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en voorgenomen wettelijke voorschriften, voor zover deze betrekking hebben op de landelijke werving, de selectie en het onderwijs van de politie.