Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 12a
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Artikel 17
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken

Artikel 11 LSOP-wet

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2003. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2003.
1.
Aan het LSOP wordt jaarlijks uit 's Rijks kas een bijdrage verstrekt ter bekostiging van de in artikel 3, eerste lid, bedoelde taak.
2.
Het LSOP dient jaarlijks een begroting in van de inkomsten en uitgaven voor het daarop volgende kalenderjaar en doet rekening en verantwoording van de inkomsten en uitgaven in het daaraan voorafgaande kalenderjaar. De begroting en de rekening en verantwoording behoeven de instemming van Onze Ministers.
3.
De bestuursraad stelt jaarlijks een overzicht op van het gevoerde en het te voeren beleid.
4.
Onze Ministers kunnen nadere regels stellen omtrent de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de bijdrage, bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt, alsmede omtrent de wijze waarop de begroting en de rekening en verantwoording zijn ingericht en de termijnen waarbinnen deze worden ingezonden.