Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Goedkeuring voor vervangende werkgeversbijdrage
3. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonheffingen; vrije vergoedingen en verstrekkingen; werkgeversbijdrage kinderopvang; financiële problemen Kidsconcern

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.
Loonheffingen; vrije vergoedingen en verstrekkingen; werkgeversbijdrage kinderopvang; financiële problemen Kidsconcern
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:
Dit besluit bevat een goedkeuring voor het onbelast vergoeden van een vervangende werkgeversbijdrage voor de kosten van kinderopvang. De goedkeuring geldt voor de gevallen waarin de oorspronkelijke werkgeversbijdrage door financiële problemen van Kidsconcern niet is afgedragen aan de kinderopvanginstelling.
1. Inleiding
Kidsconcern is een bemiddelingsbureau voor kinderopvang. Dit bemiddelingsbureau is in 2005 in financiële problemen geraakt. In verband hiermee heeft Kidsconcern in 2005 werkgeversbijdragen voor kinderopvang niet afgedragen aan kinderopvanginstellingen. In zulke gevallen moet de desbetreffende werknemer veelal zelf het bedrag van de werkgeversbijdrage aan de kinderopvanginstelling betalen.
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
Zorgverzekeringswet Wet op de loonbelasting 1964
Loonheffing Loonbelasting/premie volksverzekeringen
Loonheffingen Loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage
Werkgever Inhoudingsplichtige voor de loonheffingen
Wet LB
2. Goedkeuring voor vervangende werkgeversbijdrage
Een aantal werkgevers is inmiddels bereid gebleken om nogmaals een werkgeversbijdrage voor kinderopvang te verstrekken. Dit levert fiscaal geen probleem op als de oorspronkelijke betaling van de werkgeversbijdrage niet door de betrokken werknemer is genoten. Hiervan kan sprake zijn indien op initiatief van de werkgever de betaling van de werkgeversbijdrage via Kidsconcern loopt. Als de oorspronkelijke betaling van de werkgeversbijdrage wél fiscaal werd genoten, (in de vorm van een kostenvergoeding), kan de vervangende betaling geheel of gedeeltelijk tot het loon behoren. Dit verschil in behandeling acht ik in deze omstandigheden en om de volgende reden ongewenst.
Het is de bedoeling van de wetgever om vergoedingen in geld en overeenkomstige verstrekkingen in natura zoveel mogelijk gelijk te behandelen. Indien een werkgever kinderopvang in natura verstrekt, hebben omstandigheden zoals hier beschreven geen gevolgen voor de fiscale waardering van de kinderopvang bij de werknemer. Gelet op één en ander keur ik, voor zoveel nodig met toepassing van de zogenoemde hardheidsclausule, het volgende goed.Goedkeuring
Ik keur goed dat in de hiervoor bedoelde gevallen de oorspronkelijke werkgeversbijdrage buiten aanmerking blijft bij de fiscale beoordeling van de vervangende werkgeversbijdrage voor kosten kinderopvang in 2005 of 2006.
Voorwaarde voor toepassing van deze goedkeuring is dat als Kidsconcern of een rechtsopvolger de oorspronkelijke werkgeversbijdrage geheel of gedeeltelijk aan de werknemer betaalt, deze het ontvangen bedrag meteen aan de werkgever doorbetaalt.
3. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2005. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2007.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 maart 2006
De van Financiën ,
Staatssecretaris
namens deze:
de Directeur-Generaal Belastingdienst