Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Teruggaafsituaties
2.1. Verwerking van teruggaaf bijdrage Zvw
2.2. Doelmatigheidsgrens
3. Goedkeuringen teruggaaf bijdrage Zvw 2010, 2011 en 2012
Goedkeuringen
Toelichting
4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 1 Loonheffingen, verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2010, 2011 en 2012

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
1. Inleiding
De werkgever houdt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: bijdrage Zvw) in op het loon van de werknemer en draagt deze bijdrage met de overige loonheffingen af. Voor de bijdrage Zvw en de premies werknemersverzekeringen gelden maximumbedragen.
Als een werknemer meer dan een dienstbetrekking heeft, kan het voorkomen dat in totaal meer dan die maximumbedragen wordt afgedragen. De Belastingdienst betaalt teveel betaalde bedragen dan terug na afloop van het kalenderjaar (zie de paragrafen 5.14 en 6.3 van het Handboek loonheffingen 2011).
De teruggaaf van de bijdrage Zvw vergt nogal wat handelingen in de loonadministratie. De teruggaaf kan zo laag zijn dat de administratieve last van de werkgever niet in verhouding staat tot het voordeel van de werknemer. Om aan die administratieve last tegemoet te komen is laatstelijk voor de teruggaaf 2009 een eenvoudige regeling getroffen, neergelegd in het besluit van 8 maart 2010 , nr. DGB2010/566M, Stcrt. nr. 3991. In dit beleidsbesluit geef ik een gelijke regeling voor de teruggaaf van de bijdrage Zvw over 2010, 2011 en 2012. De verwachting is dat voor latere jaren deze eenvoudige regeling niet meer nodig is. Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet uniformering loonbegrip (Kamerstukken II, 2009/10, 32 131 ) wijzigt namelijk de systematiek van de bijdrageheffing Zvw. Teruggaaf van de bijdrage Zvw aan de werkgever komt dan niet meer voor.
Voor de jaren 2010, 2011 en 2012 ziet de verwerking van de teruggaaf in de loonadministratie alleen nog op de teruggaaf van de bijdrage Zvw. Er is vanaf 2009 niet langer sprake van teruggaaf van premies werknemersverzekeringen aan de werknemer, omdat werknemers die niet meer betalen. Over 2010, 2011 en 2012 vindt nog wel teruggaaf plaats van premies werknemersverzekeringen aan de werkgever die van hem geheven zijn. Met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wet uniformering loonbegrip is er in het geheel geen teruggaaf meer nodig van premies werknemersverzekeringen.