{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Intrekkingen
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonheffingen, intrekking diverse besluiten

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 3 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 2 september 2010.
Loonheffingen, intrekking diverse besluiten
De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten:
In dit besluit wordt een aantal besluiten inzake de loonheffing ingetrokken. Het besluit is een vervolg op het besluit van 21 december 2005, nr. CPP2005/2548M, inzake Loonheffingen. Intrekking diverse besluiten. Dit besluit betreft wederom intrekkingen in verband met het feit dat de desbetreffende besluiten hun belang hebben verloren.
1. Inleiding
De afgelopen jaren is een groot aantal besluiten verschenen op het terrein van de loonheffingen. In 2005 is begonnen met een integrale actualisering van het gepubliceerde beleid. Hierbij gelden de volgende doelstellingen:
terugdringing van het aantal beleidsbesluiten en de daarin vervatte beleidsregels
Dit gebeurt bijvoorbeeld door beleidsregels waar mogelijk algemener te formuleren, zodat de publicatie van gedetailleerde casuïstiek en variaties daarop achterwege kan blijven. Daarnaast zullen beleidsbesluiten zo min mogelijk onderdelen bevatten die geen beleidsregels zijn. Dergelijke informatie past in het algemeen beter in het voorlichtingsmateriaal, zoals het Handboek loonheffingen. Het Handboek loonheffingen is toegankelijk op internet via www.belastingdienst.nl.
vergroting toegankelijkheid
Dit gebeurt onder meer door het zo veel mogelijk per onderwerp bundelen en actueel houden van het gepubliceerde beleid. Bij gelegenheid van die bundelingen worden de voorgaande besluiten ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit.
Dit besluit betreft de intrekking van het gepubliceerde beleid op het terrein van de loonheffing dat niet in het kader van een bundeling of actualisering van voorgaande besluiten of in het voorgaande intrekkingsbesluit eerder werd ingetrokken.
2. Intrekkingen
De volgende besluiten worden met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 11 mei 2006
De
Staatssecretaris
directeur-generaal