Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Nihilbijtelling privé-gebruik auto
3. Inwerkingtreding en vervaldatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonheffingen, inkomstenbelasting, privé-gebruik auto; nihilbijtelling voor dieselauto's met een CO2-uitstoot van 0?50 gr/km

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Ook bekend als:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.
Loonheffingen, inkomstenbelasting, privé-gebruik auto; nihilbijtelling voor dieselauto’s met een CO2-uitstoot van 0–50 gr/km
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit bevat vooruitlopend op wetgeving een goedkeuring voor een nihilbijtelling privé-gebruik auto voor dieselauto’s met een CO 2 -uitstoot van 0-50 gr/km tot 1 januari 2013.
1. Inleiding
In de Fiscale verzamelwet 2012 is een onderdeel opgenomen dat ertoe strekt dat auto’s die worden aangedreven door een motor met compressieontsteking (dieselauto’s) met een CO 2 -uitstoot van 0–50 gr/km in aanmerking kunnen komen voor een verlaagde bijtelling privé-gebruik auto. Voor dieselauto’s waarvan het kenteken vóór 1 januari 2014 voor het eerst op naam wordt gesteld en een CO 2 -uitstoot hebben van niet hoger dan 50 gr/km, geldt vanaf 1 januari 2012 of het moment van de eerste tenaamstelling gedurende 60 maanden een verlaging van de bijtelling met 25%-punt. Hierdoor bedraagt de bijtelling in die periode 0%. In de toelichting bij dat wetsvoorstel is vermeld dat hierop bij beleidsbesluit zal worden vooruitgelopen met het goedkeuren van een nihilbijtelling voor de hiervoor genoemde auto’s. Dit besluit geeft daaraan uitvoering.
2. Nihilbijtelling privé-gebruik auto
Voornoemd wetsvoorstel geeft aanleiding het volgende goed te keuren.Goedkeuring
Vooruitlopend op wetgeving keur ik goed dat met ingang van 1 januari 2012 tot 1 januari 2013 de bijtelling voor het privégebruik auto als bedoeld in artikel 13bis, eerste lid, eerste volzin, van de Wet op de loonbelasting 1964 en van artikel 3.20 van de Wet inkomstenbelasting 2001 nihil bedraagt voor dieselauto’s met een CO 2 -uitstoot van niet hoger dan 50 gr/km.
Deze goedkeuring geldt totdat het voornoemde wetsvoorstel op dit punt tot wet is verheven. Indien het voorstel niet tot wet wordt verheven, vervalt deze goedkeuring met ingang van de datum waarop dit is komen vast te staan.
3. Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2012. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2013.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 6 juli 2012
De
staatssecretaris