{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Vergoedingen voor bijzondere ziektekosten in 2009
2.1. Goedkeuring
3. Inwerkingtreding en vervaldatum
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonheffingen, in 2008 toegezegde vergoedingen voor uitgaven voor ziekte, invaliditeit en bevalling

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2009. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2009.
Loonheffingen, in 2008 toegezegde vergoedingen voor uitgaven voor ziekte, invaliditeit en bevalling
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit keurt goed dat een vergoeding van uitgaven voor ziekte, invaliditeit en bevalling tot en met 31 maart 2009 onbelast blijft als de werkgever die vergoeding in 2008 heeft toegezegd.
1. Inleiding
Met ingang van 1 januari 2009 is de buitengewone uitgavenregeling in de inkomstenbelasting 2001 afgeschaft. Daarbij is met ingang van 1 januari 2009 ook de regeling ingetrokken dat een werkgever bijzondere ziektekosten onbelast mocht vergoeden of verstrekken. Dat betrof de ziektekosten die anders aftrekbaar zouden zijn in de inkomstenbelasting. Dit betekent dat de werkgever dergelijke vergoedingen en verstrekkingen vanaf 2009 voor de loonheffingen moet belasten. Die uitkomst acht ik ongewenst voor bepaalde vergoedingen in 2009 van kosten die een werknemer in 2008 maakte, als die vergoedingen in 2008 werden toegezegd. Daarom bevat dit besluit een goedkeuring voor deze vergoedingen tot en met 31 maart 2009.
Loonheffing: loonbelasting/premie volksverzekeringen
Loonheffingen: loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Werkgever: inhoudingsplichtige voor de loonheffingen
Wet LB: Wet op de loonbelasting 1964
2. Vergoedingen voor bijzondere ziektekosten in 2009
Voor de loonheffingen kon een werkgever tot en met 2008 onbelast uitkeringen en verstrekkingen doen tot dekking van op de werknemer drukkende bijzondere kosten voor ziekten, invaliditeit en bevalling (zie artikel 11, eerste lid, onderdeel l, van de Wet LB). In samenhang met het vervallen van de buitengewone uitgavenregeling is deze vrijstelling per 1 januari 2009 ingetrokken. Dit betekent dat de werkgever vanaf 2009 deze vergoedingen en verstrekkingen voor de loonheffingen moet belasten.
Het kan echter voorkomen dat de werkgever in 2008 een vergoeding heeft toegezegd van bijzondere ziektekosten die de werknemer in 2008 heeft gemaakt, maar die vergoeding pas in 2009 betaalt. Deze vergoeding is dan belast omdat de wettelijke vrijstelling voor de loonheffingen per 2009 is vervallen. Doordat de vergoeding echter in 2008 werd toegezegd, waren de desbetreffende ziektekosten niet aftrekbaar in de buitengewone aftrekregeling in de inkomstenbelasting. Door de toegezegde vergoeding was namelijk geen sprake meer van uitgaven die op de werknemer/belastingplichtige drukten. Deze uitkomst acht ik niet gewenst. Daarom keur ik het volgende goed.
2.1. Goedkeuring
Ik keur goed dat artikel 11, eerste lid, onderdeel l, van de Wet LB (tekst 31 december 2008), tot en met 31 maart 2009 van toepassing blijft op vergoedingen van de in dat artikel bedoelde bijzondere ziektekosten indien de kosten in 2008 werden gemaakt en de vergoedingen in 2008 werden toegezegd.
3. Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2009.
Dit besluit vervalt met ingang van 1 april 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 16 januari 2009
De
staatssecretaris