Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Cao inzake de stichting aanvullende verzekering bij arbeidsongeschiktheid in de cateringbranche tot en met 30 september 2007 (savac)
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonbelasting/premie volksverzekeringen, beoordeling CAO Contractcateringbranche Stichting Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid (SAVAC) 2003-2007

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 3 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 2 september 2010.
Loonbelasting/premie volksverzekeringen, beoordeling CAO Contractcateringbranche Stichting Aanvullende Verzekeringen bij Arbeidsongeschiktheid (SAVAC) 2003–2007
Inleiding
De Belastingdienst toetst structureel bedrijfstak-CAO’s in Nederland (‘CAO-adoptie’). Hierbij worden de fiscale gevolgen van de verschillende arbeidsvoorwaarden in een CAO in kaart gebracht. Het aantal werkgevers en werknemers dat onder de toepassing van bedrijfstak-CAO’s valt is relatief groot. Het doel van CAO-adoptie is het verbeteren van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de uitvoering van de belastingwetgeving.
Beoordeling van CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten kan ook op verzoek van CAO-partijen plaatsvinden. CAO-partijen kunnen hiervoor CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten met een verzoek tot beoordeling in eerste instantie sturen naar: Belastingdienst Rijnmond, kantoor Rotterdam, t.a.v. dhr. J.B. van Eijk, Postbus 50961, 3007 BC Rotterdam. De uiteindelijke beoordelingen worden verspreid binnen de Belastingdienst en toegestuurd aan CAO-partijen.
In overleg met verschillende werkgeversorganisaties en instanties is besloten de fiscale beoordelingen van algemeen verbindend verklaarde CAO’s te publiceren. In het vervolg zal regelmatig worden aangegeven welke CAO’s beoordeeld zijn. De tekst van de beoordelingen zal beschikbaar zijn op de internetsite van het Ministerie van Financiën, www.minfin.nl.
Met betrekking tot de premieheffing werknemersverzekeringen merk ik in overeenstemming met de Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het volgende op. Bij de beoordeling is UWV niet betrokken. Deze beoordeling geldt hierom alleen voor de premieheffing werknemersverzekeringen voorzover de beoordeling rechtstreeks verwijst naar het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen (voorheen de Handleiding loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen) van het desbetreffende jaar, daarmee in overeenstemming is en er geen sprake is van een expliciet, afwijkend standpunt van UWV. In het laatste geval geldt het afwijkende UWV-standpunt. Het Handboek is een gezamenlijke uitgave van de Belastingdienst en UWV.
Ik wijs erop, dat de beoordeling gelezen moet worden tegen de achtergrond van de desbetreffende CAO-tekst. De tekst van de CAO is in het algemeen op internet te vinden op www.cao.szw.nl.
De hierbij gepubliceerde beoordeling is reeds aan de CAO-partijen toegestuurd. Het kan derhalve gaan om een inmiddels geëxpireerde CAO.
De beoordeling heeft uitsluitend betrekking op de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO voor de Contractcateringbranche.
De beoordeling heeft plaats gevonden naar de wet- en regelgeving zoals die geldt per 1 januari 2004.
Artikel 2
De stichting heeft tot doel om voor bepaalde werknemers in de cateringbranche aanvullende voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid te verstrekken. De stichting heeft hiervoor met de verzekeringsmaatschappij(en) een collectieve polis gesloten ter dekking van het WAO-gat ten behoeve van die werknemers.
De betreffende werknemers zijn terzake een periodieke premie verschuldigd die de werkgever op hun loon inhoudt en afdraagt aan de stichting.
De inhouding van de premie WAO-gat op het loon van de werknemer is aftrekbaar voor de Wet LB. Verwezen wordt naar de paragrafen 7.2.7 en 17.60 van het handboek.
Met betrekking tot de uitbetaling van een aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid aan de werknemer wordt verwezen naar mijn opmerkingen bij artikel 67 van de Beoordeling CAO voor de Cateringbranche tot en met juni 2004.