Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Inleiding
Cao opleidings- en ontwikkelingsfonds beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen 2004–2008
Artikel 4: Heffing
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonbelasting/premie volksverzekeringen, beoordeling CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen inzake Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 2004-2008

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 3 september 2010. U leest nu de tekst die gold op 2 september 2010.
Loonbelasting/premie volksverzekeringen, beoordeling CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg en verhuur van mobiele kranen inzake Opleidings- en Ontwikkelingsfonds 2004–2008
Inleiding
De Belastingdienst toetst structureel bedrijfstak-CAO’s in Nederland (‘CAO-adoptie’). Hierbij worden de fiscale gevolgen van de verschillende arbeidsvoorwaarden in een CAO in kaart gebracht. Het aantal werkgevers en werknemers dat onder de toepassing van bedrijfstak-CAO’s valt is relatief groot. Het doel van CAO-adoptie is het verbeteren van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid bij de uitvoering van de belastingwetgeving.
Beoordeling van CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten kan ook op verzoek van CAO-partijen plaatsvinden. CAO-partijen kunnen hiervoor CAO-teksten of concrete onderhandelingsresultaten met een verzoek tot beoordeling in eerste instantie sturen naar: Belastingdienst Rijnmond, kantoor Rotterdam, t.a.v. dhr. J.B. van Eijk, Postbus 50961, 3007 BC Rotterdam. De uiteindelijke beoordelingen worden verspreid binnen de Belastingdienst en toegestuurd aan CAO-partijen.
In overleg met verschillende werkgeversorganisaties en instanties is besloten de fiscale beoordelingen van algemeen verbindend verklaarde CAO’s te publiceren. In het vervolg zal regelmatig worden aangegeven welke CAO’s beoordeeld zijn. De tekst van de beoordelingen zal beschikbaar zijn op de internetsite van het Ministerie van Financiën, www.minfin.nl.
Met betrekking tot de premieheffing werknemersverzekeringen merk ik in overeenstemming met de Voorzitter Raad van Bestuur Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen het volgende op. Bij de beoordeling is UWV niet betrokken. Deze beoordeling geldt hierom alleen voor de premieheffing werknemersverzekeringen voorzover de beoordeling rechtstreeks verwijst naar het Handboek Loonheffing en premies werknemersverzekeringen (voorheen de Handleiding loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen) van het desbetreffende jaar, daarmee in overeenstemming is en er geen sprake is van een expliciet, afwijkend standpunt van UWV. In het laatste geval geldt het afwijkende UWV-standpunt. Het Handboek is een gezamenlijke uitgave van de Belastingdienst en UWV.
Ik wijs erop, dat de beoordeling gelezen moet worden tegen de achtergrond van de desbetreffende CAO-tekst. De tekst van de CAO is in het algemeen op internet te vinden op www.cao.szw.nl.
De hierbij gepubliceerde beoordeling is reeds aan de CAO-partijen toegestuurd. Het kan derhalve gaan om een inmiddels geëxpireerde CAO.
Bij de beoordeling van de algemeen verbindend verklaarde bepalingen wordt over de bepalingen die geen fiscale relevantie bezitten niets opgemerkt. Ten aanzien van de bepalingen met een fiscale relevantie die geen specifieke opmerking behoeven wordt verwezen naar het betreffende hoofdstuk of de betreffende paragraaf in het handboek (onderdeel A). Ten aanzien van de overige bepalingen worden de fiscale gevolgen expliciet opgenomen (onderdeel B).
De beoordeling heeft uitsluitend betrekking op de op 12 februari 2004 algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de CAO Opleidings- en ontwikkelingsfonds beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De beoordeling heeft plaatsgevonden naar de wet- en regelgeving zoals die geldt per 1 januari 2004.
Naast de algemeen verbindend verklaarde bepalingen kunnen in de CAO bepalingen staan die niet algemeen verbindend zijn verklaard. Als u het gewenst vindt dat ook deze bepalingen op hun fiscale aspecten worden beoordeeld, kunt u zich tot mij richten. Ik verzoek u in dat geval de tekst van die bepalingen bij te voegen.
Onderdeel A
CAO-bepalingen   Handboek  
Artikel CAO Onderwerp Wet LB WVA
2 Definities Lid 1 Werkgever Introductie  
  Lid 2 Werknemer Hoofdstuk 1 § 22.1.1
Artikel 4: Heffing
Lid 4. Verschuldigde bijdrage
De werkgever is de gehele bijdrage voor de in dienst zijnde werknemer verschuldigd aan het fonds. Een deel van de bijdrage komt voor rekening van de werknemer. De werkgever houdt de bijdrage van de werknemer in op het loon.
De werknemersbijdrage is niet van het loon aftrekbaar.