Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Na-indexatie
2.1. Definitie
2.2. Na-indexatie bij beschikbare-premiestelsels
2.3. Vaste na-indexatie: karakter
2.4. Vaste na-indexatie: percentage
2.5. Vaste na-indexatie: pensioenuitvoerder
3. Voorindexatie
3.1. Definitie en karakter
3.2. Voorindexatie alleen bij middelloonaanspraken en eindloonaanspraken zonder opbouw in een bestaande dienstbetrekking
3.3. Vaste voorindexatie
4. Goedkeuringen
4.1. Vaste na-indexatie
4.2. Voorindexatie van middelloonaanspraken en eindloonaanspraken zonder opbouw in een bestaande dienstbetrekking
4.3. Wijziging van de Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001
5. Overgangsrecht
6. Inwerkingtreding; vervallen besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Artikel 2.2 Loonbelasting, pensioen; (vaste) indexatie van pensioenen

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Let op. Deze wet is vervallen op 4 april 2007. U leest nu de tekst die gold op 3 april 2007.
2.2. Na-indexatie bij beschikbare-premiestelsels
Indien het kapitaal uit een pensioenregeling die is gebaseerd op een beschikbare-premiestelsel op enig moment wordt omgezet in een aanspraak op uitkeringen in geld, kan op deze uitkeringen een na-indexatie worden toegepast. Deze na-indexatie moet worden gefinancierd uit het beschikbare kapitaal. Aanvullende premiestortingen zijn niet toegestaan. De pensioenuitvoerder zal daarom bij de berekening van de hoogte van de uitkering uit moeten gaan van het bij hem gebruikelijke tarief voor de te verstrekken geïndexeerde uitkering. Daarbij kan de rekenrente lager liggen dan 4%. Er is in dat geval geen strijd met artikel 18a, derde lid, onderdeel c, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB). De aldaar vermelde, verplichte rekenrente van 4% geldt uitsluitend bij de bepaling van de omvang van de in te leggen premies.