{**}
Rechtenmedia.nl - Juridische Online Uitgeverij  Rechtennieuws.nl | Jure.nl | Maxius.nl | Parlis.nl | Rechtenforum.nl | Vacatures | MijnWetten.nl | AdvocatenZoeken.nl | Rechtentotaal.nl
» Energiewijzer « advertorial
Bespaar geld en stap over!
Energiewijzer.nl, eerlijk over energie.

Juridische vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature

Powered by Jbmatch.nl

Inhoudsopgave
Beroepssportersregeling
Kwalificatie als beroepssporter
Toepassing van het stroomschema
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht

Loonbelasting, beroepssportersregeling, kwalificatie als beroepssporter

Bwb-id:
Officiele titel:
Citeertitel:
Soort regeling:
Wetsfamilies:
Eerst verantwoordelijk ministerie:

Geldigheidsdatum:
Ingangsdatum:
Loonbelasting, beroepssportersregeling, kwalificatie als beroepssporter
Beroepssportersregeling
Sinds 1 januari 2001 bevat de Wet op de loonbelasting 1964 een nieuw bijzonder heffingsregime voor beroepssporters (de beroepssportersregeling). In artikel 5a is omschreven welke personen voor de toepassing van deze wet en de daarop rustende bepalingen als beroepssporter worden beschouwd. Het gaat daarbij om degene die ingevolge een overeenkomst van korte duur, dan wel kortstondig krachtens een andere grond, als beroep een tak van sport beoefent.
De beroepssportersregeling is niet van toepassing op de sporter die een (echte of fictieve) dienstbetrekking vervult bij een in Nederland gevestigde inhoudingsplichtige. In die situatie zijn de gebruikelijke loonheffingsregels van kracht.
Kwalificatie als beroepssporter
Er is geen sprake van een beroepssporter als de activiteiten van de sporter geen bron van inkomen vormen. In de toelichting op de wijziging van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 (Besluit van 25 mei 2000, Stb. 2000, 228) is meegedeeld dat het afhankelijk is van de feiten en omstandigheden of sprake is van een beroepssporter. In dat wijzigingsbesluit zijn enkele kenmerken genoemd die bij deze kwalificatie van belang kunnen zijn.
In de uitvoeringspraktijk is gebleken dat behoefte bestaat aan een hulpmiddel waarmee de (mogelijke) inhoudingsplichtige voor de heffing van loonbelasting op eenvoudige wijze kan bepalen of sprake is van een beroepssporter. Gelet daarop heeft de sportkoepel NOC*NSF een stroomschema ontwikkeld waarmee kan worden bepaald of de beroepssportersregeling in een concrete situatie van toepassing is.
Onder de hierna genoemde voorwaarden heeft het mijn instemming dat de (mogelijke) inhoudingsplichtige op basis van dit ‘Stroomschema Beroepssporter’ vaststelt of sprake is van een beroepssporter en zo ja, of in die situatie loonbelasting volgens de beroepssportersregeling moet worden ingehouden.
Toepassing van het stroomschema
Bij een correcte en volledige toepassing van het stroomschema (in combinatie met de nakoming van de daarin genoemde verplichtingen) zal de Belastingdienst voor de toepassing van de Wet op de loonbelasting 1964 de uitkomst van het schema aanvaarden indien dat leidt tot de constatering dat geen sprake is van een beroepssporter. Dit lijdt uitzondering ingeval de Belastingdienst aan de (mogelijke) inhoudingsplichtige een andersluidend standpunt heeft meegedeeld voordat de sportbeoefening heeft plaatsgevonden.
Ik merk nadrukkelijk op dat het stroomschema is bedoeld als een hulpmiddel voor degene van wie de sporter de gage ontvangt. De inhoudingsplicht kan slechts voortvloeien uit de Wet op de loonbelasting 1964 of uit de daarop berustende bepalingen. Mocht de (mogelijke) inhoudingsplichtige van mening zijn dat het stroomschema ten onrechte leidt tot de kwalificatie als beroepssporter, dan kan hij op basis van zijn eigen afwegingen het standpunt innemen dat geen sprake is van inhoudingsplicht. Het verdient uiteraard aanbeveling om in die situatie het standpunt van de Belastingdienst te vragen.
Het stroomschema heeft geen betekenis voor de toepassing van de Wet inkomstenbelasting 2001.